Gode vilkår for frivilligheden

Dansk Live arbejder for de bedst mulige vilkår for frivilligheden hos festival- og koncertarrangører i Danmark.

Danmark er et foreningsland med stærke frivillighedstraditioner, og frivilligheden bidrager til fællesskabet, mangfoldigheden og vores allesammens trivsel. 

Frivilligheden er afgørende for gennemførslen af de danske festivaler og for koncerterne hos mange spillesteder. Det frivillige engagement skal ikke begrænses af unødige regler og bureaukrati.

Det skal være nemt og enkelt at være frivillig, men flere frivillige oplever at skulle navigere i krævende og ressourcetunge regler og retningslinjer. Komplicerede regler kan kvæle det frivillige engagement. Derfor arbejder vi i Dansk Live for færre regler og enklere retningslinjer for frivilligheden.

Som frivillig skaber man værdi for sine omgivelser og foreningslivet, og de knappe ressourcer, man har som frivillig, er bedre brugt på andet end mange og komplicerede regler. 

Læs mere om frivillighed her.