Gode vilkår for frivilligheden

Dansk Live arbejder for de bedst mulige vilkår for frivilligheden hos festival- og koncertarrangører i Danmark.

Danmark er et foreningsland med stærke frivillighedstraditioner og frivilligheden bidrager til fællesskabet, mangfoldigheden og vores allesammens trivsel. 

Frivilligheden er afgørende for gennemførslen af de danske festivaler og for koncerterne hos mange spillesteder. Derfor skal det være enkelt at være frivillig og koncert- og det frivillige engagement skal ikke begrænses af unødige regler og bureakrati.

Komplicerede regler kan kvæle det frivillige engagement. Derfor arbejder vi i Dansk Live for færre regler og enklere retningslinjer for frivilligheden. 

Det skal være nemt at blive frivillig. I dag kan personer, der ønsker at blive frivillige, opleve begrænsinger sig som frivillig på et koncertsted eller festival. Det er en fejllæsning af reglerne og bør ikke ske. 

Det skal være enkelt at være frivillig, men flere frivillige oplever at skulle navigere i komplicerede og ressourcetunge regler og retningslinjer. Som frivillig skaber man værdi for sine omgivelser og foreningslivet, og de knappe ressourcer man har som frivillig, er bedre brugt på andet end mange og komplicerede regler. 

Læs mere om frivillighed her.