Arrangementer

I årets løb holder Dansk Live en række arrangementer, der giver foreningens medlemmer mulighed for at styrke sit netværk og dele viden og erfaringer i et stærkt fællesskab. Med Årsmøde, Efterårsseminar og Medlemsforum er Dansk Live repræsenteret i hele landet og arrangerer desuden løbende en række mindre kurser og andre arrangementer.