Vedtægter og generalforsamling

Dansk Live drives på bagrund af et sæt grundlæggende vedtægter, som er vedtaget på Dansk Lives generalforsamling. Her finder du Dansk Lives vedtægter samt referater fra foreningens generalforsamlinger.