Diversitet, ligestilling & trivsel

Livemusik skal være for alle, og derfor arbejder Dansk Live for at øge diversitet, repræsentation og trivsel på, foran og bag scenerne.

Hos Dansk Live arbejder vi målrettet for at øge diversitet, repræsentation og trivsel i livebranchen. Livemusik skal være for alle, men ligesom alt for mange andre brancher oplever den danske musikbranche en uligevægtig fordeling af køn og minoriteter – både på, foran og bag scenerne. Derfor arbejder Dansk Live på at sikre lige adgang til de kulturelle og sociale fællesskaber, som spillesteder og festivaler danner ramme om.

Med projektet Restage arbejder vi i samarbejde med Mino Danmark målrettet på at synliggøre og nedbryde de barrierer, der eksisterer i dansk kulturliv, for at give plads til en større mangfoldighed og repræsentation af etniske og kulturelle minoriteter i den danske musikbranche.

Med initiativet Tourbusserne, der finansieres af Tuborgfondet, hjælper vi ligestillingen og mangfoldigheden ud på landevejen. Tourbusserne tilbyder gratis tourtransport til unge vækstlagsartister, så de kan komme ud på landets scener. Ved at fokusere på alle genrer, køn og kulturer ønsker vi med tourbusserne at fremme talentudvikling og en mere mangfoldig musikbranche.

Vi arbejder også for at sikre en sund og tryg arbejdskultur, blandt vores medlemmer såvel i branchen generelt. Vi arbejder for at sikre et miljø, hvor grænseoverskridende adfærd, mobning, chikane og sexisme ikke eksisterer. Vi forebygger blandt andet gennem oplysning og vejledning, ligesom vi via professionel rådgivning hjælper med at håndtere konkrete problemstillinger og udfordringer.

Du kan læse mere om arbejdskultur her. 

Læs også

Se mere ikon