Wonderfestiwall forbyder lattergaspatroner

15. august 2019
Wonderfestiwall forbyder lattergaspatroner

Wonderfestiwall har sammen med en række andre af landets festivaler modtaget et brev fra Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, vedrørende unges misbrug af lattergas. Det har fået den bornholmske festival til at forbyde lattergaspatroner. Dansk Live bakker op, men opfordrer til et overordnet forbud fra politisk side.

Wonderfestiwall, der starter i dag og varer til og med lørdag, har efter en henvendelse fra Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, taget konsekvensen af den senere tids udvikling, hvor flere unge misbruger lattergas. På festivalens hjemmeside informerer festivalen nu om, at lattergaspatroner ikke er tilladt på festivalen. Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, skriver blandt andet i sin henvendelse til de danske festival- og koncertarrangører:

“…Direkte indtagelse af lattergas fra disse patroner kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Lattergaspatronerne indeholder ren gas, der ikke er opblandet med ilt, som vi kender der fra den lattergas, der bruges ved tandlægen. I yderste konsekvens, og ved vedvarende inhalation, og især ved blandingsbrug med andre rusmidler, kan indtagelse af ren lattergas derfor være livsfarlig. Hertil kommer de neurologiske skader, som misbrug af lattergas kan forårsage.”

Ministeren har også rettet henvendelse til de danske koncertarrangører på baggrund af egne iagttagelser, som da han besøgte årets Roskilde Festival:

“Vi har endnu ikke undersøgelser, der dokumenterer problemets omfang, men det kan aflæses ved de brugte lattergaspatroner, der flyder i gaderne, og både ved pressedækning og ved selvsyn kunne jeg konstatere, at der også på dette års Roskilde Festival lå brugte lattergaspatroner overalt.”

Dansk Live, der har hjulpet Ministeren med at formidle kontakten til de danske koncertarrangører, bakker op om Ministerens henvendelse samt Wonderfestiwalls beslutning om at forbyde lattergaspatroner på festivalen. I dag er salg af lattergas til beruselse forbudt, men Dansk Live opfordrer til et overordnet forbud, da den nuværende lovgivning ikke har den store effekt.

”Alle arrangører går naturligvis op i deres gæsters velbefindende, og Wonderfestiwall løser ved deres udmelding reelt set en myndighedsopgave. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er arrangørernes ansvar, hvis gæster misbruger lattergas.”

– Esben Marcher, Sekretariatschef, Dansk Live

Om Wonderfestiwalls beslutning siger Sekretariatschef, Esben Marcher:

”Alle arrangører går naturligvis op i deres gæsters velbefindende, og Wonderfestivall løser ved deres udmelding reelt set en myndighedsopgave. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er arrangørernes ansvar, hvis gæster misbruger lattergas.

Vi så gerne, at der blev sat ind fra politisk side, så lattergas som drivmiddel i patroner simpelthen blev forbudt. Som det er nu har politiet ingen mulighed for at skride ind, hvis de oplever misbrug på en festival, og det burde de have.”

Udover lattergas, er det også forbudt at tage stoffer på Wonderfestiwall, og rygning må kun ske indenfor særlige rygeområder.