Rikke Andersen er ny bestyrelsesleder i Dansk Live

3. august 2022
Rikke Andersen er ny bestyrelsesleder i Dansk Live

Rikke Andersen er valgt som ny bestyrelsesleder for Dansk Live efter tidligere bestyrelsesleder, Lars Månsson Sloth, er udtrådt af bestyrelsen.

Rikke Andersen er valgt som ny bestyrelsesleder for Dansk Live efter tidligere bestyrelsesleder, Lars Månsson Sloth, er udtrådt af bestyrelsen.

En enig bestyrelse har peget på Rikke Andersen som ny bestyrelsesleder for Dansk Live, efter tidligere bestyrelsesleder, Lars Månsson Sloth, i juli udtrådte af bestyrelsen. Rikke Andersen er spillestedsleder på Fermaten og blev medlem af Dansk Lives bestyrelse i april 2021.

Dermed udgøres bestyrelsesledelsen af Rikke Andersen og vicebestyrelsesleder, Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest.

Om sin nye position som bestyrelsesleder i Dansk Live, siger Rikke Andersen:

“Dansk Live er en stærk og vigtig organisation i den danske live-branche. Særligt har tiden med corona-nedlukninger vist, hvor vigtigt det er, at vi kan arbejde sammen på tværs af festivaler og spillesteder, geografi og størrelse. Derfor glæder jeg mig til at fortsætte organisationens gode udvikling sammen med den øvrige bestyrelse i Dansk Live.”

Søren Eskildsen, vicebestyrelsesleder i Dansk Live, siger om udnævnelsen af Rikke Andersen:

“Jeg ser frem til at fortsætte som vicebestyrelsesleder i en stærk flok i bestyrelsen. Rikke har et fantastisk engagement, og jeg glæder mig til hun indtager posten som bestyrelsesleder. Det har i bestyrelsen altid været en fornøjelse for mig, at festivalernes og spillestedernes repræsentanter har så stærkt et samarbejde til medlemmers fælles bedste.”

Anders Mortensen, VEGA, indtræder som medlem i bestyrelsen efter Lars Månsson Sloths udtræden. Thomas Larsen, Nibe Festival, indtrådte i bestyrelsen i juni, da Sidse Gry Jeppesen, er fratrådt sin stilling på ALICE, og dermed ikke længere er medlem af bestyrelsen.