Kulturministeren præsenterer en musikhandlingsplan med opbakning fra et stort udsnit af folketingets partier

15. maj 2023
Kulturministeren præsenterer en musikhandlingsplan med opbakning fra et stort udsnit af folketingets partier

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt Foto: Marie Hald

Dansk musik får et samlet økonomisk løft på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere musikhandlingsplan, og både støtten til spillestedsmodellerne og transportstøtten hæves. Dansk Live hilser musikhandlingsplanen velkommen.

De fireårige musikhandlingsplaner har siden den første udgave blev præsenteret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen for snart tyve år siden tilført væsentlige midler til det danske musikliv, herunder spillestederne. Musikhandlingsplanen 2019-2022 udløb ved udgangen af året, og siden har særligt spillesteder, der modtager honorarstøtte, ventet i spænding på en afklaring om en ny model. 

Nu har kulturminister Jakob Engel-Smith endelig præsenteret sin musikhandlingsplan. I modsætning til tidligere har Folketingets øvrige partier været inddraget, og den samlede pulje i handlingsplanen er blevet øget. To tiltag som Esben Marcher, direktør i Dansk Live, hilser velkomment:

En bredt forankret musikhandlingsplan er et stort plus. Det sikrer medejerskab uden for regeringen og gør initiativerne i handlingsplanen mindre skrøbelige. Selvom vi som repræsentant for koncertstederne altid kan drømme om større bevillinger til spillestedspuljerne, er det samlet set en handlingsplan, der støtter godt op om den del af musiklivet, hvor koncert- og festivalarrangørerne har deres fokus”, siger han. 

Konkret øges puljen til honorarstøtte med 1,30 mio. kr. årligt, og puljen til regionale spillesteder med 1,93 mio. kr. årligt ift. den tidligere musikhandlingsplan. Grundfinansieringen af de to puljer stammer fra finansloven, og musikhandlingsplanens supplement er ifølge Esben Marcher fuldstændig afgørende:

Honorarstøtten mere end fordobles af midlerne i den nye musikhandlingsplan, ligesom de regionale spillesteders finansiering bliver øget lidt. Det er relativt små beløb i det store regnskab, men for spillestederne er det afgørende midler. Ikke mindst i lyset af, at støttebeløbene ikke løbende bliver fremskrevet. Støtten til spillesteder bliver med andre ord løbende udhulet, og derfor kan vi kun hilse tiltaget velkomment.” 

Den senest tilkomne spillestedsordning, netværks- og genrespillestederne, er ikke indeholdt i musikhandlingsplanen, hvilket måske kan skabe forvirring. Ordningen blev til som en del af finanslovsforliget i 2021 og løber i første omgang frem til udgangen af 2024, men tilføres altså ikke midler fra musikhandlingsplanen. 

Netværks- og genrespillestederne er den nyeste spillestedsordning, som både arrangører og musikliv er meget begejstrede for. Når den ikke figurerer på musikhandlingsplanen, skyldes det, at den finansieres fra en pulje på finansloven. For Dansk Live er det selvfølgelig afgørende, at denne ordning også fortsætter efter 2024, hvor den første periode udløber, og det er et emne, vi tager op med ministeren og ordførerne i den kommende tid“, siger Esben Marcher.