Ny undersøgelse viser udbredt sexisme i musikbranchen

25. marts 2022
Ny undersøgelse viser udbredt sexisme i musikbranchen

Der eksisterer en udbredt sexisme i musikbranchen, og det forhindrer kvinder i at have de samme karrieremuligheder som mænd. Sådan lyder hovedkonklusionen i en ny undersøgelse, der som den første af sin slags har set nærmere på årsagerne til den skæve kønsbalance i musikbranchen.

Der er en udbredt sexisme i den danske musikbranche, og derfor møder kvinder markant flere arbejds- og karrieremæssige barrierer sammenlignet med mænd. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse med titlen ’Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’, som er udført af Analyse & Tal og KVINFO på vegne af Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi.

Undersøgelsen er den første, der på tværs af køn kortlægger kønnets betydning for udøvende og skabende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Datagrundlaget bygger blandt andet på knap 6.000 spørgeskemabesvarelser, hvoraf cirka 1.500 personer har valgt at supplere besvarelsen af spørgeskemaet med åbne besvarelser.

Det kan musikbranchen ikke leve med

Det fremgår af undersøgelsen, at arbejdsforholdene i musikbranchen generelt er usikre og uregulerede, men den viser imidlertid, at det i langt større omfang har negative konsekvenser for kvinder end for mænd – både i forhold til psykisk belastning og manglende juridiske rettigheder. Samtidig oplever mange kvinder stereotype forestillinger og fordomme om blandt andet deres evner og kompetencer, hvilket har en negativ betydning for muligheden for at opnå og bibeholde en karriere i musikbranchen som kvinde.

Kvinder i musikbranchen oplever også markant mere grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane end deres mandlige kollegaer, hvilket er en væsentlig årsag til kønsubalancen blandt udøvende og skabende musikere. 64 procent af kvinderne har oplevet én eller flere former for grænseoverskridende adfærd i deres arbejde over de seneste fem år, mens tallet for mændene er 44 procent. Og ser man udelukkende på yngre kvinder under 30 år, gør det sig gældende for 80 procent af kvinderne. Hvor mænd beretter, at den uønskede seksuelle chikane oftest kommer fra publikum, oplever kvinder, at det ofte kommer fra personer, som har direkte indflydelse på deres karriere.

Omfattende forandringer skal gøre op med sexisme

Musikbranchen har således et omfattende problem med sexisme, og det kræver omfattende forandringer at ændre dette. Udfordringerne er komplekse og kræver indsatser og handlinger, der adresserer mange forskellige lag på flere forskellige områder af musikbranchen. Blandt andet anbefales det i rapporten, at musikbranchen styrker de juridiske rettigheder i forhold til graviditet og barsel, at man understøtter en kultur uden krænkelser og seksuel chikane, og at man modvirker begrænsende stereotyper og bias.

Om undersøgelsen siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live:

“Musikbranchen skal være et trygt og rart sted at være for alle. Selvom vi hver især gør meget, viser resultaterne af undersøgelsen desværre, at der stadig er meget at tage fat på for at nå i mål. Der brug for et bredt samarbejde på tværs af branchen, og der er første skridt at omdanne de her resultater til konkrete handlingspunkter. Det kigger vi lige nu på i forbindelse med etableringen af et Diversity LAB, der netop skal omdanne den viden vi nu har, til konkrete løsninger”, siger han.

Læs rapporten her.

Diverse fakta

Nøgletal:

  • 40% kvinder og 23% mænd – oplever at psykisk belastning er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.
  • 52% kvinder og 36% mænd – oplever, at dårlige juridiske rettigheder er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.
  • 18% kvinder og 4% mænd – oplever, at de ikke er blevet inviteret til bestemte jobs eller arbejdsfællesskaber udelukkende på grund af deres køn.
  • 35% kvinder og 4% mænd – oplever, at deres køn har betydning for vurdering af evner.
  • 27% kvinder og 1% mænd – oplever, at de ikke at blive taget seriøst på grund af deres køn.
  • 26% kvinder og 8% mænd – oplever at få nedsættende kommentarer rettet mod deres køn.
  • 56% kvinder og 22% mænd – oplever hverdagssexisme.
  • 64% kvinder og 44% mænd – har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane.

Find flere tal i undersøgelsen

Sexisme også udbredt blandt andre kønsminoriteter

Den sexisme, som kvinderne i undersøgelsen oplever, er lige så udbredt, og på flere områder mere udbredt blandt de 71 ikke-ciskønnede, som har svaret på undersøgelsen. For eksempel oplever hele 70 procent af de ikke-ciskønnede en eller flere former for grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane. 47 procent af ikke-ciskønnede oplever, at deres køn har betydning for vurdering af deres evner. Og 18 procent af ikke-ciskønnede oplever, at de ikke er blevet inviteret til bestemte jobs eller arbejdsfællesskaber udelukkende på grund af deres køn.

Se flere tal om ikke-ciskønnede i undersøgelsen.

Om undersøgelsen ’Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’

Undersøgelsen kortlægger, hvilken betydning køn har for skabende og udøvende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Undersøgelsen bygger på et litteraturstudie, 17 dybdegående interviews med musikere på tværs af køn og knap 6.000 spørgeskemabesvarelser fra medlemmer af Koda og Gramex. Hele 1.500 personer i spørgeskemaundersøgelsen har dertil valgt at bidrage med deres individuelle oplevelser i åbne besvarelser.
Undersøgelsen er udført af Analyse & Tal og KVINFO og finansieret og rekvireret af Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi, mens Gramex har bistået med data.