Undersøgelse: Danskerne elsker koncerter

20. maj 2019
Undersøgelse: Danskerne elsker koncerter

Musik skal opleves live. I hvert fald, hvis man spørger de 41 procent af danskerne, der inden for det seneste år har været til koncert. Det viser en undersøgelse fra Dansk Live og Dansk Erhverv. Alligevel bliver musik og kultur ofte nedprioriteret på den politiske dagsorden.

Et aktivt musik- og kulturliv er sundt for lokalområder – især uden for hovedstadsområdet. I Kulturvaneundersøgelsen Mellem Ballet og Biografer angiver 66 pct. af de adspurgte, at de er enige i, at lokale kulturoplevelser er medvirkende til at gøre deres lokalområde til et bedre sted at bo. For hovedstadsområdet er andelen lidt mindre, men 61 pct. af københavnerne angiver at de er enige i det samme.

I løbet af de seneste fem år er omsætningen på liveområdet tillige steget med knap 70 procent, og den er i dag på mere end 6 mia. kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

Undersøgelsen viser også at 41 procent af danskeren har været til livekoncert inden for det seneste år, og det er især i lokalområderne publikum går til koncerter.

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

Livekoncerter giver altså både værdi kulturelt, socialt og økonomisk.

Der er mange eksempler på danske koncertarrangører, der skaber værdi for deres lokalområde. Et af dem er Arena Nord, Maskinhallen og Det Musiske Hus i Frederikshavn, der ifølge en rapport lavet af Rambøll for Dansk Live i 2017, skabte en lokal omsætning for 49 millioner kroner fordelt på henholdsvis egen drift og gæsternes øvrige forbrug i lokalområdet.

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år Værdifulde koncertarrangører

Undersøgelsen fra Dansk Live og Dansk Erhverv understøtter eksemplet fra Frederikshavn. Musikoplevelser giver omsætning i lokalområderne, både i form af de direkte og de afledte økonomiske effekter af en koncert.

Kulturlivet er bidrager til beskæftigelsen. I Rambølls rapport vurderes det, at den frederikshavnske kulturinstitution skaber 48 fuldtidsstillinger på årsbasis i Frederikshavn. Heraf er 27 er ansat direkte i Arena Nord, Maskinhallen og Det Musiske Hus.
Ifølge undersøgelsen fra Dansk Live og Dansk Erhverv, beskæftigede livebranchen samlet set 3.538 årsværk i 2017.

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år Sundt for beskæftigelsen

De fleste danskere tillægger de lokale kulturtilbud stor betydning. Ifølge Dansk Live og Dansk Erhvervs undersøgelse, tillægger 56% af de adspurgte det nogen eller stor betydning, at ens lokalområde har aktive spillesteder eller festivaler.

Kilde: Dansk Musikomsætning 2012-2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

Samme opbakning oplever musiklivet dog ikke fra politikerne. Det store potentialer i det rytmiske musikliv anerkendes ikke i det løbende kulturpolitiske arbejde, hvilket bl.a. kunne ses i forbindelse med Kulturministeriets musikhandlingsplan fra slutningen af 2018.

Dansk Live har talt med en række kulturordførere på Christiansborg og spurgt dem, hvad de vil gøre for musiklivet, for at få vendt den kedelige tendens med nedprioritering af det rytmiske musikliv, på trods af en livebranche i vækst. Her giver de også deres råd til, hvordan man som liveaktør kan få livemusikken på dagsordenen i valgkampen. Se interviewene her.