Udkast til nye vedtægter præsenteres på Dansk Lives Efterårsseminar

23. august 2023
Udkast til nye vedtægter præsenteres på Dansk Lives Efterårsseminar

Du kan høre det første udkast af de reviderede vedtægter i Dansk Live på Dansk Lives Efterårsseminar, der finder sted den 6. og 7. oktober på Eksercerhuset i Fredericia. Vi har talt med Rikke Andersen, leder af Fermaten og bestyrelsesleder i Dansk Live, om arbejdet.

Vær med når Dansk Lives bestyrelse præsenterer udkast til nye vedtægter på Dansk Lives Efterårsseminar, der finder sted den 6. og 7. oktober på Eksercerhuset i Fredericia. Vi har talt med Rikke Andersen, der er leder af Fermaten og bestyrelsesleder i Dansk Live om, hvordan arbejdet forløber i revideringen af de nuværende vedtægter, og hvad deltagerne på Efterårsseminaret kan forvente af præsentationen. 

Inden vi kommer nærmere ind på revideringen af de nuværende vedtægter – hvad er historien bag de nuværende vedtægter? Hvornår blev de sidst revideret?

En vedtægtsrevidering kan lyde som en stor og dramatisk ting, men vedtægterne er faktisk blevet revideret løbende siden de først blev formuleret tilbage i forbindelse med sammenlægningen af Spillesteder.dk og Festival Danmark i 2011. Der blev dengang lagt et kæmpe arbejde i at formulere et sæt vedtægter, der både rummede de små og store spillesteder og de mange forskellige festivaler. Bestyrelsens målsætning er, at vi skal have gennemgået formuleringerne, så vedtægterne er fremtidssikrede og at foreningen også i vedtægterne har plads til at udvikle sig.

Hvorfor skal vi have opdateret vores vedtægter?

Når man læser vedtægterne i dag, kan man godt se, at der er lavet flere små rettelser og tilføjelser undervejs, og nogle af formuleringerne er ikke tidssvarende. I bestyrelsen bruger vi løbende vedtægterne i vores arbejde, f.eks. når vi optager nye medlemmer, og vi vil gerne sikre, at vi som foreningen står stærkest muligt med et sæt vedtægter, der afspejler det gode arbejde, der i dag sker i foreningen. Vi vil også gerne sikre os, at vedtægterne til fulde rummer de mange forskellige medlemstyper, vi har fået igennem årene.

Hvem beslutter, at vedtægter skal justeres? 

Det er generalforsamlingen, der som foreningens øverste myndighed skal tage beslutning, om et sæt nye vedtægterformuleringer skal tages i brug. Generalforsamlingen falder i 2024 i marts, så inden det skal vi have drøftet vedtægterne, så vi kan have et færdigt forslag klar.

Hvordan tager man hul på sådan et arbejde?

Vi har i første omgang bedt sekretariatetet om at udarbejde et udkast, som vi skal drøfte på vores bestyrelsesseminar i september. Resultatet af de drøftelser tager vi med til efterårsseminaret og præsenterer for medlemmerne, hvor alle kan komme med inputs og kommentarer. Når vi har samlet op på de inputs, laver vi den endelige udgave, som kan komme til afstemning på næste års generalforsamling. 

Hvad kommer revideringen til at betyde for medlemmer af Dansk Live?

I virkeligheden bør revideringen ikke komme til at betyde ret meget for medlemmerne, men vi vil som bestyrelse gerne sikre, at vi har et sæt tidsvarende vedtægter, så vi ikke løbende skal lave forskellige små justeringer. 

Bestyrelsen kommer til at præsentere deres udkast til ændringerne i vedtægter på Dansk Lives Efterårsseminar. Hvad kan deltagerne på seminaret forvente af den præsentation? Og hvad kommer der til at ske efterfølgende?

Vi vil jo gerne have forslag og kommentarer fra medlemmerne. Vi kommer derfor til at gå vores udkast igennem til efterårsseminaret, og så er der mulighed for at komme til orde og spørge ind, hvis der er noget, der skal uddybes. Sammen med sekretariatet tager vi inputs og kommentarer med tilbage og får det implementeret i det endelige forslag. 

Læs mere om tilmeld dig Dansk Lives Efterårsseminar 2023 her.

Dansk Lives Efterårsseminar præsenteres i samarbejde med Koda og Ticketmaster. 

Dansk Lives Efterårsseminar er for medlemmer af Dansk Live. 

Se også Dansk Lives andre arrangementer her.