Tvist om ophavsrettigheder til pressebilleder

16. august 2019
Tvist om ophavsrettigheder til pressebilleder

Flere koncertarrangører oplever at modtage krav om betaling for brug af billeder af optrædende musikere, men det er et brud på den rammeaftale, der ligger til grund for alle aftaler om koncerter med danske optrædende hos landets koncertarrangører.

Flere arrangører har i den seneste tid oplevet at modtage krav om betaling for brug af billeder af optrædende musikere fra et eksternt ophavsrets-bureau. I flere tilfælde har arrangøren brugt billeder som de optrædende musikere, eller disses repræsentant, har leveret med henblik på markedsføring af koncerten.

Et brud på ophavsretten er et brud på ophavsretten uanset, hvor man har fået billedet fra og da arrangøren offentliggør billeder på hjemmeside og andre platforme betyder det, at arrangøren hænger på betalingen, selvom de har fået stillet billedet til rådighed af de optrædende.

Dette er et brud på den rammeaftale, der ligger til grund for alle aftaler om koncerter med danske optrædende hos danske arrangører.

I aftalen lyder afsnittet om markedsføringsmateriale, herunder billeder:

“Artisten har ansvar for at Arrangøren i god tid er forsynet med, eller har elektronisk adgang til, opdateret presse- og markedsføringsmateriale, som frit kan benyttes i forbindelse med markedsføringen af den pågældende koncert.”

Med andre ord må det ikke være forbundet med ekstraudgifter at markedsføre en koncert. Aftalen er udarbejdet af Dansk Live, Dansk Koncert- og Kulturhuse og de danske bookingbureauer. Dansk Musikerforbund og Dansk Artist Forbund er høringspart på aftalen, der senest blev revideret i efteråret 2018.

Fra Dansk Lives side ærgrer det sekretariatschef Esben Marcher at disse sager dukker op.

”Vi har fået flere henvendelser om denne problematik og forløbet ligner hinanden. Det er desværre ofte musikere uden professionel repræsentation, eller uerfaren repræsentation, der kommer til at give arrangørerne et billede, de ikke har rettighed til at bruge i kommercielt øjemed. Heldigvis accepterer de optrædende som regel at dække udgiften, men i et enkelt tilfælde er der opstået en tvist om sagen, som vi i øjeblikket sammen med arrangøren forsøger at løse med DMF, der repræsenterer musikeren.”