Tilbageblik fra Efterårsseminaret 2019

29. oktober 2019
Tilbageblik fra Efterårsseminaret 2019

Dansk Lives Efterårsseminar fandt sted i weekenden den 25. og 26. oktober på Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia. 175 koncertarrangører deltog fra hele landet, hvor de mødtes på tværs af organisationer til vidensdeling og netværk i uformelle rammer.

175 medlemmer af Dansk Live satte i weekenden hinanden i stævne på Tøjhuset og Ungdommens Hus, da Dansk Lives Efterårsseminar løb af stablen i Fredericia. Stemningen var i top, og der blev både drøftet aktuelle udfordringer, delt inspiration og netværket blandt de fremmødte koncert- og festivalarrangører, oplægsholdere og samarbejdspartnere.

Ny tradition med netværksmøder videreført

Fredag blev den nystartede tradition med netværksmøder fra Årsmødets i Helsingør videreført med hele tre af slagsen. Således mødtes henholdsvis bestyrelsesmedlemmer, ledere samt frivillige og medarbejdere i hver deres fortrolige rum for at diskutere glæder og udfordringer som koncertarrangør. Igen var tilslutningen stor, og Dansk Live vil også fremover invitere til denne type netværksmøder på kommende konferencer og seminarer.

Inspiration og udvikling

Fredag og lørdag bød på oplæg og workshops, der alle havde til formål at inspirere til videreudvikling af livebranchen. Her blev der blandt andet drøftet bæredygtighed, udvikling af eget indhold på livescenerne, kommercielle partnerskaber, mangfoldighed og markedsføring. De fremmødte bakkede emnerne op og deltog aktivt i de diskussioner, der fulgte de enkelte oplæg og workshops.

Frivillighed på programmet

Op til Efterårsseminaret har Dansk Live haft særligt fokus på frivillighed, og det var da også tilfældet på selve seminaret. Her var et særskilt spor hele lørdag dedikeret til netop frivillighed. Medlemmerne kvitterede med stort fremmøde og inspirerende diskussioner, oplæg og input. Som opfølgning på det særskilte fokus på frivillighed vil Dansk Live inden længe udgive en frivillighedsguide, der dels skal fungere som en grundlæggende guide til at arbejde med frivillige, men som også samler op på de mest centrale pointer fra frivillighedsdagen.

Tak for to dejlige dage!

Fælles for fredag og lørdag var den gode stemning blandt deltagerne, et stort fremmøde og stærkt engagement fra deltagerne. Vi glæder os til at mødes igen til kommende arrangementer i Dansk Live.

Kommende arrangementer:

– Medlemsforum, Skanderborg d. 17.-19. januar 2020

– Årsmøde og Generalforsamling, Roskilde d. 17. og 18. april 2020

– Dansk Live på SPOT, Aarhus d. 1.-2. maj 2020

– Efterårsseminar, Nibe/Aalborg oktober 2020