Talentarbejdet på spillesteder favner bredt

21. november 2022
Talentarbejdet på spillesteder favner bredt

Radar Foto: Rolf Meldgaard

Over hele landet arbejder spillesteder med udvikling af vækstlaget og nye talenter. Det er et arbejde, der er både tids- og ressourcekrævende. Og det er et arbejde, der ikke altid får den anerkendelse, som det fortjener. Vi har talt med fire spillestedsledere om, hvordan de går til talentudviklingsarbejdet. 

Over hele landet arbejder spillesteder med udvikling af vækstlaget og talenter. Det er et arbejde der kan være tids- og ressourcekrævende, og også et arbejde, der ikke altid får den anerkendelse, det fortjener. Alligevel er det et arbejde, der prioriteres højt hos spillesteder landet over, og som er afgørende for musiklivet både lokalt og nationalt. 

Arbejde med talentudvikling sker på forskellige måder hos de enkelte spillesteder. Fælles for arbejdet er, at nye talenter i lokalområdet får en tilknytning til deres lokale spillested og bliver en del af et udviklingsarbejde mellem spillestedet og artisten. Målet er bl.a., at talenterne får deres faste gang i huset, bruger husets lokaler som øvelokale, til produktionsøvere eller lignende. Artister modtager også ofte sparring og rådgivning fra blandt andet spillestedets bookere, teknikere og kommunikationsmedarbejdere, og husets scene stilles løbende til rådighed, så artisten oplever at stå på en scene med og uden publikum i trygge rammer. Artister kan også ofte få rådgivning til fundraising og indgåelse af aftaler med pladeselskaber og agenturer samt en generel indføring i branchen rundt om scenen. Det er blot et par af modellerne, som bruges hos spillestederne. 

Talent- og vækstlagsarbejdet er noget der let kan blive overset, når man ser på spillestederne udefra. Navnene på de nye talenter fylder sjældent lige så meget på plakaterne, som de større navne, hvor spillestedet ofte henter de primære entréindtægter. Spillestedernes indtjening på større koncerter er dog mange steder det der muliggør arbejdet med talentudvikling. 

Vi har talt med nogle spillestedsledere om deres tilgang til talentudvikling. Her er uddrag af, hvad de sagde:

Michael Falk Marino 

Kulturhusleder og musikansvarlig, Huset i Hasserisgade 

“Det giver ikke mening at tænke “dem og os” når vi snakker om musikerne og spillestederne. Vi er i samme båd, der sejler i den samme retning og vi skal udvikle og nytænke os sammen. For at skabe en bæredygtig karriere for kunstnerne, kan vi derfor ikke begrænse os til at tro at honorarstøtte løser alt. Vi skal betragte kunstnerne som samarbejdspartnere for scenerne og omvendt. De skal udvikle os, og vi skal udvikle dem. Og det sker ikke, hvis vi bare har et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold.”

Rikke Andersen 

Spillestedsleder & booker, FERMATEN

“Vi stiller ofte Fermaten til rådighed for produktionsøvere til unge band eller de kan optage video og tage promotion-billeder på vores scene, og vi giver lokale musikere og bands rådgivning om alt fra fundraising til pladeudgivelser. På den måde hjælper vi med viden, netværk og erfaring til den dag, de skal ud med deres musik. Eksempelvis har ni bands fra Region Midtjylland lige været igennem workshops, blevet trænet i sceneperformance og fået hjælp til markedsføring hos os, så de er klædt på til en fremtidig karriere.”

Peder Raarup Jensen

Kulturhusleder, Klaverfabrikken

“På Klaverfabrikken skaber vi miljøer, der understøtter talentudvikling. Vi tilbyder unge lokale talenter sparring, workshops og netværk gennem vores sangskrivermiljø, og vi stiller scener og øvelokaler til rådighed.

For os handler talentudvikling ikke kun om artisterne på scenen – men også dem bagved. Vi inddrager unge i alt fra booking og kommunikation til økonomi og afvikling. Vi giver de unge frie rammer og ansvar for egne projekter, fordi det skaber ejerskab og engagement.” 

Troels Kjeldgaard

Daglig leder, Forbrændingen

“Vores hus er en legeplads, hvor man kan komme og lære. Vi gør alt hvad vi kan for at understøtte de nye talenter i lokalområdet med alt fra at lægge scene til workshops med lokale producere eller nye artister eller regulære koncerter med nye artister. Vi hjælper musikskolen, vi hjælper alle steder, hvor vi kan hjælpe. Vi vil gerne give dem alt, hvad de har brug for. Men det er også en egoistisk ting for os. For vi vil gerne være med til at pege på de nye talenter og udklække fremtidens store stjerner. Vi prøver virkelig at åbne os så meget som overhovedet muligt, så vi kan hjælpe, hvor der er brug for os.”