Samspil bag ny regering – men ikke så meget kultur

26. juni 2019
Samspil bag ny regering - men ikke så meget kultur

Foto: David Kahr

Efter 20 dages forhandlinger annoncerede Socialdemokratiet og støttepartierne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i går aftes en fælles politisk forståelse, som skal danne grundlag for en kommende socialdemokratisk mindretalsregering. Ikke overraskende er klima og miljø et af de centrale områder med “En grøn og bæredygtig fremtid” som det første afsnit i det 18 sider lange dokument.

Tidligere har det været kutyme, at en ny regering udarbejder et regeringsgrundlag sammen med eventuelle støttepartier. Denne gang er socialdemokratiet gået anderledes til værks og har sammen med de tre støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten udarbejdet en såkaldt politisk forståelse for den kommende regerings arbejde. Det betyder, at støttepartierne har fået indarbejdet en række mærkesager som Socialdemokratiet skal navigere efter. Til gengæld får de opbakning til at danne regering, og Mette Frederiksen vil i løbet af de næste par dage gå til dronningen og præsentere den nye regering.

Kulturpolitik og initiativer inden for de kreative erhverv skal man desværre lede længe efter i dokumentet. Det er ikke sikkert at det betyder, at arbejdet ikke vil blive prioriteret i den kommende regeringsperiode, men det er altså ikke emner, der er fælles forståelse for. Endnu.

Tiltag til gavn for livemusikken

En nærmere gennemgang af dokumentet viser dog, at der kan være positive effekter for det danske musikliv i syne:
Omprioriteringsbidraget, der igennem mange år har betydet besparelser på det offentlige område, bliver øjensynligt droppet – i dokumentet nævnes det konkret i forbindelse den kommende indsats på uddannelsesområdet, men formuleringen bør nok tolkes som at omprioriteringsbidraget samlet set bliver droppet. Det påvirker umiddelbart ikke de danske spillesteders hverdag, da puljerne til spillestedstøtte ikke har været ramt af besparelserne, men overordnet set giver det forhåbentlig anledning til et kærkomment skift i dialogen med politikerne, hvor vi kan tale udvikling i stedet for besparelser.

Dokumentet nævner også, at den kommende regering vil kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv. Det er godt nyt for de mange spillesteder, festivaler og foreninger i det danske musikliv, der er baseret på frivillige kræfter. Vi kommer fra Dansk Lives side til at byde ind i forbindelse med kortlægningen.

Partierne bag dokumentet ønsker, at streamingtjenester skal bidrage mere til danskproduceret indhold. Det er uklart, om musikkens streamingtjenester er medtænkt her, men det bør den kommende regering selvfølgelig gøre, når de går i gang med arbejdet.

Nye ministre og ordførere

For de danske livearrangører er det naturligvis relevant, hvem der bliver kulturminister, og hvordan vedkommende går til opgaven. En lang række andre politikområder har dog også indflydelse på arrangørernes rammer og vilkår. I den kommende tid vil Dansk Live derfor rette henvendelse til de relevante ministre og ordførere. Det vil dels ske i direkte dialog og dels i samarbejde med andre organisationer, som vi har interessefællesskaber med som blandt andre Dansk Erhverv. Ligeledes vil ordførere på relevante områder også få en henvendelse fra Dansk Live med opfordring til dialog og samarbejde omkring udvikling af liveområdet.

Nogle få partier har allerede konstitueret sig, mens andre formentlig har ventet på en afklaring på i hvilken form der skulle dannes regering. På kulturområdet har vi indtil videre fået to nye ordfører (fra Konservative og Enhedslisten), der tillige er nye folketingsmedlemmer. Vi glæder os allerede til samarbejdet, og med dem der måtte komme til fremadrettet.