Program for frivillighedsdagen på Efterårsseminaret

13. september 2019
Program for frivillighedsdagen på Efterårsseminaret

Foto: Karsten Wind

Torsdag eftermiddag mødtes en god kreds af Dansk Lives medlemmer for at konkretisere programmet til den kommende frivillighedsdag på Dansk Lives Efterårsseminar og drøfte andre sager, der kan bidrage til udviklingen af frivillighedsområdet.

Lørdag den 26. oktober afholder Dansk Live frivillighedsdag fra kl. 10.30-17.00 i forbindelse med Dansk Lives Efterårsseminar den 25. og 26. oktober i Fredericia. Frivillighedsdagen følger det resterende program for seminaret og er inddelt i tre dele.

Frivillighed i tre dele

Den første del sætter fokus på rekruttering og erfaringer med at engagere nye frivillige. Rekrutteringsprocessen er ofte i lige så høj grad et spørgsmål om at se indad og blive klar over, hvilke typer af frivillige, man som organisation har brug for og mulighed for at engagere. Derfor dykker vi dybere ned i dette, men ser også nærmere på gode veje til at få engageret nye kræfter.

Programmets anden del sætter fokus på motivation og fastholdelse blandt de frivillige. Der kan være mange forskellige indgangsvinkler til at engagere sig som frivillig og et godt blik for disse forskelligheder kan være afgørende for mulighederne for at fastholde de frivillige og udvikle frivllighedskulturen. Det får vi os derfor en god snak om.
Endelig vil vi i programmets tredje del diskutere kommunikation og samarbejde. Det kan både være i forhold til, hvordan man griber den mere formelle information an, hvilke systemer der er gode at bruge, og hvordan man får forventningsafstemt, så dialog, samtaler og henvendelser på de sociale medier ikke løber løbsk.

Undervejs deler vi os i mindre arbejdsgrupper, både på tværs af størrelsesniveau, spillesteder og festivaler samt lokal, regional eller national forankring. Hele dagen bindes sammen af Chefkonsulent Julia Hunt fra Ingerfair, der har stor erfaring med udvikling af frivillighedsområdet.

Ny frivllighedsguide på vej

I tillæg til frivillighedsdagen er Dansk Live i gang med at udvikle en ny frivillighedsguide, der kan bidrage til at styrket arbejdet med de frivillige på tværs af både spillesteder og festivaler. Guiden får i første omgang et praktisk fokus og har som ambition at give et overblik over hovedelementer i arbejdet med frivillige, samt gode tips og tricks til at udvikle området. På den måde kan guiden fungere som et fundament for mere specialiserede vejledninger, der kan udvikles med tiden, og gå mere i dybden med fælles erfaringer omkring den gode kommunikation med frivillige, håndtering af persondataregler og så videre.

Guiden er allerede godt på vej, og det er forventningen, at den vil blive præsenteret i forbindelse med frivillighedsdagen.

Nyt netværk for frivillighedsledere og -koordinatorer

Der var afslutningsvis på mødet bred enighed om, at det gav god værdi at mødes og dele erfaringer omkring arbejdet med de frivillige. Dansk Live vil derfor fremadrettet bidrage til etableringen af et nyt netværk for frivilligledere og -koordinatorer, der fysisk sætter hinanden i stævne et par gange om året og løbende kan drøfte relevante spørgsmål digitalt i en ny gruppe på Facebook.