Overblik: De vigtigste hjælpepakker og initiativer

23. marts 2020
Overblik: De vigtigste hjælpepakker og initiativer

Foto: Mathias Nielsen

Få et hurtigt overblik over den senere tids initiativer og hjælpepakker med alt fra kompensation for aflyste arrangementer til regler for sygedagpenge.

Der er kommet mange initiativer og hjælpepakker i løbet af de seneste uger. Hvis du har du tabt overblikket, så har vi her samlet de vigtigste ordninger, man som medlem kan eller bør forholde sig til. Samlet er der lagt op til at give hjælp for 286,7 mia. kr. fra statens side.

_______________________________________________________________

Hjælpepakker til kulturområdet (Kulturministeriet)

Der er indgået aftale om hjælp til en række kulturinstitutioner til fx højskoler, folkeoplysningsområdet, musikere og zoologisk have. Derudover pågår der forhandlinger om yderligere hjælpepakker til kulturområdet.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation (Finansministeriet)

Arbejdsmarkedets parter har aftalt at forbedre lønkompensationsordningen, så det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer (Skat)

Virksomheder, der som følge af pludseligt opståede hændelser, ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har mulighed for at søge om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Styrkelse af kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. (Erhvervsministeriet)

Kompensationsordningen for selvstændige dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr. Den sænkede beløbsgrænse skal hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst.

Læs mere her.

_________________________________________________________________

Fjernundervisning kan opkvalificere medarbejdere, mens lønudgift dækkes (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Flere skoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder fjernundervisning, hvor medarbejdere kan deltage hjemmefra. Der er mulighed for at få dækket lønudgifterne (ofte op til 100 pct.) via VEU-godtgørelse og evt. kompetencefonde.

Læs mere her.

_________________________________________________________________

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter og kompensationsordning, der tilgodeser selvstændige og freelancere (Finansministeriet)

Virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.) kan på tværs af brancher få midlertidig kompensation for deres faste udgifter. Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Læs mere her.

_________________________________________________________________

Nye betalingsfrister for skat og moms

Regeringen har valgt at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag i april, maj og juni. Betalingsfristerne for moms og B-skat for små og mellemstore virksomheder er ligeledes blevet udskudt.

Læs mere her.

_________________________________________________________________

Lønkompensation

Sammen med arbejdsmarkedets parter er der aftalt en stor lønkompensationsordning til arbejdsgivere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt. Ordningen kan anvendes af private virksomheder i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed stå overfor afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen omfatter både timelønnede, funktionærer, fuldtids- og deltidsansatte, som er i et bestående ansættelsesforhold. For funktionærer, kan virksomheden modtage 75 procent af den aftalte løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. For ikke-funktionærer kan virksomheden modtage 90 procent af den fulde løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Lønmodtageren skal undervejs anvende ferie/afspadsering på i alt fem dage i kompensationsperioden. Det vil undervejs være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts og det forventes at man kan ansøge fra medio uge 13.

Læs mere her.

_________________________________________________________________

Øgede udlånsmuligheder

Regeringen har besluttet at frigive den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer. Det betyder, at den finansielle sektors udlånskapacitet blev øget med 200 mia. kr. ekstra. Der er dertil indført garantiordninger til små og mellemstore virksomheder samt virksomheder, der er særligt hårdt ramt af krisen.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Selvstændige og freelancere

Der gives mulighed for støtte på op til 23.000 kr. om måneden til selvstændige og freelancere. I tillæg er der mulighed for en delvis dækning af faste udgifter til fx husleje, renteudgifter og leasingudgifter (fra 25-80%) i virksomheder med stort omsætningsfald.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Regler for sygedagpenge

Reglerne for sygedagpenge er justeret, så arbejdsgivere får refusion fra dag 1, hvis medarbejderen er syg eller i karantæne på grund af smittefare. Derudover lempes vilkår for modtagere af dagpenge og sygedagpenge.

Læs mere.
_________________________________________________________________

Flere offentlige indkøb

Endelig er det meldt, ud at der bør ske flere indkøb fra det offentlige.

Læs mere her.
_________________________________________________________________

Læs mere om de forskellige hjælpepakker på www.virksomhedsguiden.dk