Ny aftale skal hjælpe kulturlivet bedre gennem krisen

28. august 2020
Ny aftale skal hjælpe kulturlivet bedre gennem krisen

Foto: Kim Matthai Leland

En ny aftale skal komme kulturlivet til hjælp og sikre kompensation i den forsatte nedlukning. Med aftalen etableres blandt andet en ny pulje på 300 mio. kr. der skal sikre at flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet kan genåbne med restriktioner.

En ny aftale skal komme kulturlivet til hjælp og sikre kompensation i den forsatte nedlukning. Med aftalen etableres blandt andet en ny pulje på 300 mio. kr. der skal sikre at flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet kan genåbne med restriktioner.

Samtidig forlænges en række vigtige hjælpepakker og det bliver muligt at drøfte en lempelse af de nuværende retningslinjer i de forskellige sektorpartnerskaber.

”Ud af de 680 millioner kroner, der bliver lagt ud til kultur, idræts- og foreningslivet til at søge, handler de 400 millioner handler om at støtte aktiviteter som oplevelser og inspiration. De resterende 280 millioner handler om at fortsætte hjælpepakker til dem, der fortsat er underlagt restriktioner,” siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Aftalepartierne, der består af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet vil desuden ved udgangen af september vurdere, om der er grundlag for at lempe forsamlingsforbuddet tidligere.

“Det er positivt, at der er forståelse for situationens alvor fra politikernes side, og at der stadig er vilje til at kompensere de, der er ramt af restriktioner. Ligeledes er det godt, at der tilsyneladende også tages hånd om de mange underleverandører med hjælp målrettet disse virksomheder”, siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live. “Det er også glædeligt, at der er fokus på at musik- og kulturlivet skal lave aktiviteter, og vi forventer at blive inddraget i den videre proces om hvordan denne pulje skal håndteres”, siger han.

Forlængelse af eksisterende ordninger

Med aftalen forlænges i første omgang en række af de eksisterende kompensationsordninger frem til 31. oktober eller så længe der er forbud. Det drejer sig bl.a. om følgende ordninger:

  • Kompensationsordning for faste omkostninger
  • Kompensationsordningen til for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende, og dermed har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger hele sommeren. Arrangementer som er flyttet fra fx foråret til september eller oktober kan også få kompensation ved aflysning.
  • For virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, ophører lønkompensationsordningen først, når forbuddet ophæves.
  • Kompensation til kultur- og idrætsliv forlænges også, til at gælde for selvejende institutioner, særligt nødlidende kulturinstitutioner samt større kultur og idrætsarrangementer.

Der er med aftalen også fokus på at sikre underleverandørerne til kulturlivet. Aftalen giver også oget adgang til kompensation for nedskrivninger af fx øl og sodavand som udløber i perioden.

Aktivitetspulje

For det andet etableres der en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. med det formål at understøtte, at der frem til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, og som kan gennemføres med respekt for COVID-19-restriktioner og -retningslinjer.

Der kan ydes tilskud til enkelte kulturaktivitet som fx en koncert eller forestilling eller en række gentagelser af den samme kulturaktivitet. Der kan også ydes tilskud til en række af beslægtede kulturaktiviteter.
De sidste 100 mio. kr. er afsat til foreningspuljerne på idræts- og ungdomsområdet.

Sundhedsmæssig forsvarlig genåbning

Endelig giver aftalen i regi af sektorpartnerskaberne muligheder for at lempe de gældende restriktioner, der er pålagt kultur og fritidsaktiviteter.

På spillestedsområdet vil man se nærmere på mulighederne for afholdelse af arrangementer med flere personer tilstede og lempelse af kapacitetsgrænse/arealkrav brug af mundbind, sektionsopdeling, registrering eller andre smittereducerende tiltag.

For kulturbegivenheder med et siddende publikum vil man se nærmere på muligheden for afholdelse af arrangementer med flere end 500 personer tilstede på lignende vis som ved superliga-ordningen samt en lempelse af kapacitetsgrænse/arealkrav.

Derudover vil man se nærmere på mulige lempelser for idræts- og foreningsliv, Konference- og messecentre, Diskoteker og natteliv osv.

Hele aftalen kan læses her.