Modtager af Årets Takt: ”Vi ville gerne genopfinde festivalformatet”

10. oktober 2023
Modtager af Årets Takt: ”Vi ville gerne genopfinde festivalformatet”

På Dansk Lives Efterårsseminar 2023 modtog Avernax den nye pris Årets Takt. Her fortæller frivilligkoordinator og styreguppemedlem Jonas Pors om tankerne bag festivalen.

Som en del af Dansk Lives Efterårsseminar 2023 uddelte foreningen fredag den 6. oktober den nystiftede pris Årets Takt til festivalen Avernax som en anerkendelse for deres arbejde med at engagere sine gæster og gentænkte festivalformatet. I den forbindelse har vi talt med frivilligkoordinator og styregruppemedlem Jonas Pors om tankerne bag festivalen, dens udvikling og dens fremtid.

Hvordan opstod ideen til Avernax?

Ideen til Avernax opstod ud fra tilhørs- og kærlighedsforhold til Avernakø. Ideen opstod, da en fra vores arrangørgruppe stod nede på Munke Strand (den nuværende festivalplads) og tænkte, at dette var da et genialt sted til at afholde en festival.

Hvad var jeres tanker ift. festivalens format, da I startede?

Oprindeligt havde vi det lidt som nogle børn, der var sluppet løs i en slikbutik. Vi ville gerne genopfinde og lege med festivalformatet og lave en festival, vi selv synes var interessant. Det var hele tiden en fundamental idé, at gæsterne skulle involveres, og at vi skulle ligge et sted mellem en stor havefest og en egentlig festival.

Havefest-aspektet er vigtigt, fordi vi netop gerne vil have ’gæster’ og ikke kunder. Som gæst har du en social forpligtigelse til at honorere den gæstfrihed, du bliver tilbudt. Dvs. som gæst er du omfattet af et andet sæt sociale normer end som kunde.

I løbet af planlægningen af første festival fandt vi på vores all-inclusive koncept – fri fadøl og otte måltider. Dette, syntes vi, spillede godt sammen med ideen om, at gæsterne inviteres til en forvokset havefest, da gæsterne i mindre grad agerer som forbrugere på festivalen, men derimod som netop gæster.

Hvordan har jeres festival udviklet sig over årene?

Siden første festival i 2017 er vi blevet lidt større i forhold til antal gæster. Hermed har vi selvfølgelig også fået lidt mere økonomi at lege med. Vi fastholder dog, at vi skal afholde festival i pagt med de lokale omgivelser, både naturen, men også de sociale omgivelser i et lille øsamfund. Vi er således meget bevidste om, at vi ikke blot skal vækste for at vækste, men konstant finde et leje, som de lokale øboer kan spejle sig i. Vi fastholder grundprincipperne og grundværdierne, men vi forfiner og fintuner hele tiden på konceptet, planlægningen og afviklingen.

Hvordan forestiller I jer, at Avernax skal udvikle sig de kommende år?

Vores ambition er fremadrettet, at vi som organisation og festival bliver så levedygtige, at vi vil eksistere mange år frem – også efter de nuværende, bærende frivillige kræfter har trukket sig. Igen vil vi gerne fastholde vores nuværende værdier og koncept, men vi vil også gerne systematisere vores egne arbejdsgange, planlægning og afvikling, så næste hold af frivillige arrangører kan tage over – forhåbentligt først om mange år.