Midtvejsevaluering af ordningen for Regionale Spillesteder

10. juli 2019
Midtvejsevaluering af ordningen for Regionale Spillesteder

Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen

18 danske spillesteder modtager statslig finansiering fra ordningen for regionale spillesteder. Udpegningen af disse sker i fireårige perioder. Traditionelt er de udpegede spillesteder blevet evalueret midtvejs i udpegningsrunden, således også i år.

Statens Kunstfond offentliggjorde for nylig evalueringen af de 18 regionale spillesteder. Evalueringen er udført som en opsamling og gennemgang af spillestedernes seneste ledelsesberetninger og årsrapporter supplereret med individuelle samtaler med spillesteder og disses respektive hjemmekommuner.

Evalueringen finder sted midtvejs i udpegningsrunden der løber fra 2017-2020 og viser bl.a. at der i udpegningsrundens første to år er blevet præsenteret mere end 4.000 koncerter for mere end 660.000 koncertgæster.

Overordnet set er evalueringens konklusion, at spillestederne der modtager finansiering til de regionale opgaver er i god form. Rapporten indeholder dog også en række anbefalinger til hvordan spillestederne yderligere kan udbygge deres rolle i det danske musikliv.

Således anbefales det fra Statens Kunstfond, at spillestederne sætter fokus på systematisk arbejde med publikumsudvikling. Her anbefales det både at arbejde med nye publikumsgrupper og afdækning af viden om det eksisterende publikum. Derudover anbefaler Kunstfonden, at der fremover arbejdes mere med geografisk spredning og med musikmiljøer uden for de steder hvor der findes regionale spillesteder.

Grafik: Statens Kunstfond

Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live, siger om evalueringen:

“Midtvejsevalueringen er positiv og viser, at de regionale spillesteder lever op til deres forpligtelser. Det er naturligvis glædelig læsning. Til forskel fra tidligere er evalueringen udformet som en samlet evalueringsrapport. Det forhold er med til at understrege, at modellen fortjener et servicetjeck, så den bedre imødekommer de vidt forskellige måder de regionale spillesteder arbejder på. Der sker rigtig meget godt arbejde på de 18 spillesteder, og spillestedernes udgangspunkt for arbejdet er i den grad påvirket af deres geografiske placering og omverden. Det er der, i den nuværende udformning af modellen, ikke for alvor plads til det i dag.”

Evalueringsrapporten kan læses her.

I forlængelse af evalueringen inviterer Statens Kunstfond d. 12. september til dialogmøde med spillesteder og kommuner om opdraget i for de regionale spillesteder i den kommende udpegningsrunde 2021-2024. Dansk Live opfordrer alle nuværende og potentielle ansøgere til den regionale spillestedordning om at deltage i dette møde.

Se mere om dette møde her.