Medlemsforum 2024: Nyt forum for bogholderi og økonomi

1. november 2023
Medlemsforum 2024: Nyt forum for bogholderi og økonomi

Til Medlemsforum kan man som noget nyt deltage i et forum for bogholderi og økonomi. Vi har talt med Michael Villadsen, der er tovholder på det nye forum.

Den 19.-20. januar 2024 danner Capri hos Smukfest i Skanderborg igen rammen for medlemsforum, hvor medlemmer af Dansk Live deler viden og erfaringer i forskellige netværk og faggrupper.

Som noget nyt kan man denne gang tilmelde sig et forum for bogholderi og økonomi. Det nye forum er skabt på opfordring fra medlemmerne, som efterspurgte et sted at udveksle erfaringer med netop dette emne.

Her fortæller tovholder Michael Villadsen fra Gnisten i Ry om det nye forum.

Hvorfor er der behov for en gruppe til Medlemsforum for bogholderi og økonomi?

For at medlemmerne kan udveksle erfaringer, blive klogere på hvilke bogholderisystemer, der fungerer, og hvilke der ikke fungerer. Desuden er der kommet en ny bogføringslov, som pålægger nye forpligtelser for bogføring. Herudover er der en stigende trend hos SKAT / Skattestyrelsen om at gøre foreninger skattepligtige. Hvad betyder det for min forening? Og hvornår er min forening momspligtig?

Hvem er det nye forum rettet mod?

Dette forum er for alle, der beskæftiger sig med bogholderi og foreningens økonomi – primært foreningens kasserer.

Hvad vil være på dagsordenen, når I mødes til Medlemsforum?

Dagsordenen bestemmes som udgangspunkt af de problemstillinger og udfordringer, som deltagerne i dette forum melder ind på forhånd. Der vil først være en præsentation af deltagerne, derefter erfaringsudveksling og orientering fra en revisor med kendskab til foreningslivet. Og endelig en drøftelse af det, vi har hørt indtil nu.

Læs mere om Medlemsforum og tilmeld dig her.

Medlemsforum er arrangeret i samarbejde mellem Dansk Live og Smukfest og er for medlemmer af Dansk Live.