Medlemsforum 2021 nærmer sig

6. juni 2021
Medlemsforum 2021 nærmer sig

Lørdag den 23. januar 2021 finder det årlige Medlemsforum sted. I år bliver det et online endagsarrangement, som er gratis for alle medlemmer af Dansk Live. Medlemsforum 2021 er et samarbejde mellem Smukfest og Dansk Live, hvor vi skaber rammerne for udveksling af praktisk viden og erfaring i livebranchen.

Sammen med Smukfest inviterer Dansk Live til et heldagsseminar lørdag den 23. januar 2021, hvor praktikere kan dele viden og erfaringer i forbindelse med planlægning og afholdelse af koncerter og festivaler. I år afholdes arrangementet digitalt på grund af de nuværende restriktioner som følge af COVID-19 pandemien.

Ligesom til sidste års Medlemsforum vil der være ni forskellige fora med hver sin tovholder. Tovholderne for hvert forum står for dagsordenerne og sikrer indhold til dagen med eventuelle foredrag og emner. I år vil der naturligvis være et markant øget fokus på COVID-19-relaterede udfordringer, og hvordan vi kan være med til at sikre, at store arrangementer kan gennemføres i 2021. På dagen kan deltagere tilgå foraene via links, som oprettes i Google Meet og sendes ud til de tilmeldte efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding

Selvom arrangementet er gratis, kræver det stadig, at man tilmelder sig for at modtage links til hver af de faglige grupper. På tilmeldingssiden findes desuden også dagsordenerne for de forskellige fora.

Tilmelding kan ske via www.tilmeld.dk/medlemsforum21.

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 20. januar 2021.

Fora for faglige grupper

Man kan deltage i ni faglige fora på dagen. Nedenfor er en kort præsentation af indholdet på Medlemsforum 2021, mens en fuld dagsorden kan findes på tilmeldingssiden her.

Forum for arbejdsmiljø

I år kommer Arbejdstilsynet på besøg og holder oplæg omkring pligter, ansvar og gråzoner Herefter deles erfaringer og tiltag for at styrke og forbedre det fysiske såvel som det sociale arbejdsmiljø.

– Tovholdere: Niels Håkonsson (Smukfest) og Morten Walbeck (Musik i Lejet)

Forum for bæredygtighed

På dette forum kommer Roskilde Festival og holder oplæg omkring Ressource- og Affaldsplanen 2020-2024, og NaboGO holder også et oplæg omkring samkørsel til festivaler. Derudover vil der også være mulighed for en åben diskussion omkring bæredygtige processer på festivaler mv

– Tovholdere: Jacob Thorup (Smukfest) og Sif Rantzau Klemp (Roskilde Festival)

Forum for el

Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen kommer og holder oplæg om midlertidige elektriske installationer. Derudover vil der være fælles dialog med og omkring leverandører samt materiel.

– Tovholder: Claus Boelt (Smukfest)

Forum for frivillighed

På Frivillighedsforum drøftes, hvilke nye problematikker der kan opstå i forbindelse med at motivere og fastholde frivillige i en tid præget af Corona. Derudover vil der også være et stort fokus på sexisme i frivilligheden, og hvordan dette kan forebygges bedst muligt.

– Tovholder: Kamilla Roed (Copenhell)

Forum for grej

På Grejforum går diskussionen frit på, hvordan den aktuelle situation i forbindelse med COVID-19 påvirker festivalpladsen.

– Tovholder: Pia Isabell Egholm Lind (Roskilde Festival)

Forum for salg og boder

På forum for salg og boder kommer Sofie Dahl fra EventSafety og er med til at sparre omkring, hvordan salg håndteres bedst muligt i en tid, der er præget af Corona. Derudover kommer Lasse Peters fra OnlinePOS og er med til at diskutere forskellige muligheder for corona-venlige betalingsløsninger.

– Tovholder: Mette Ramsgaard (Grøn Koncert)

Forum for sikkerhed

På sikkerhedsforum vil der være fokus på, hvilke nye udfordringer COVID-19 skaber for at sikre en sikker festival for publikum og gæster både før, under og efter koncerterne.

– Tovholder: Karsten Fibiger (Nord-Als Musikfestival)

Forum for tilgængelighed

Tilgængelighedsforum vil drøfte emner som handicaptoiletter, frivillige med handicap, god kommunikation omkring tilgængelighed på festivaler og spillesteder samt solsikkesnoren, der bruges som symbol på et usynligt handicap.

– Tovholder: Jesper Holck (Roskilde Festival)

Forum for VVS

På VVS-forum vil der være fokus på tilbagestrøm i sikringer, såvel som Corona også vil spille en stor rolle.

– Tovholder: Flemming Aagaard (Smukfest)