Kursus: Få introduktion til aftaleret og forhandlingsteknik fra en ekspert på området

11. august 2023
Kursus: Få introduktion til aftaleret og forhandlingsteknik fra en ekspert på området

Pernille Backhausen, partner og advokat i Sirius Advokater

Få vigtig introduktion til aftaleret og forhandlingsteknik, når advokat, Pernille Backhausen fra Sirius Advokater, i samarbejde med Dansk Live, afholder kursus den 27. september i København. Vi har bedt Pernille Backhausen om at sætte nogle ord på, hvad kurset kommer til at tage fat i.

Pernille Backhausen, partner og advokat i Sirius Advokater, fører an, når hun i samarbejde med Dansk Live afholder kursus i aftaleret og god forhandlingsteknik for koncert- og festivalarrangører den 27. september i København. Her vil hun dele vigtige indsigter i arbejdet med kontraktindgåelse og den gode forhandling i kultur- og livesektoren. Vi har bedt Pernille Backhausen om at sætte nogle ord på, hvad der er i vente for deltagerne på kurset. 

Vil du starte med at fortælle kort om dig selv?

Jeg er advokat og har i 25 år arbejdet med den kulturelle sektor. Det gælder både frivillighed, struktur for institutionerne, myndighedsforhold og kommercielle kontrakter. Det gælder i særdeleshed inden for den rytmiske musik og spillesteder og koncert- og kulturhuse, men også indenfor den klassiske musik, teatre og museer.

Hvad kan man lære på kurset i aftaleret og god forhandlingsteknik?

Man lærer, hvad en kontrakt overhovedet er, hvad den lovgivningsmæssige ramme er, hvor det ofte går galt, hvordan man undgår, at det går galt og hvad man kan gøre, når det alligevel gør det. Vi tager udgangspunkt i praktiske eksempler og tager livtag med den gode forhandling i situationer, hvor målsætningen er givet fra begge sider – nemlig en aftale, men hvor enkeltelementer kan have meget forskelligt udgangspunkt, herunder særligt i forhold til risici for uforudsete forhold. 

Hvem henvender kurset sig til?

Alle der beskæftiger sig med kontrakter i miljøet. 

Hvorfor skal man deltage i kurset?

For at vide hvornår man bør stå fast, og hvornår man bør give sig, og kende forskel på ”virkeligt alvorligt” og bare ”det ville være rart”. Samtidig skal man kende, hvad der er ”sædvanligt” og hvad der er ”mere restriktivt end godt er”.

Kan du komme med nogle eksempler på situationer, hvor det er vigtigt at have styr på aftaleret og forhandlingsteknik? 

Noget alle havde forventet blev en succes blev en dundrende fiasko. Noget alle havde forventet ikke ville blive en kioskbasker blev det alligevel. Eller mere dagligdags ting. Vejret slog fejl, lyset virkede ikke, eller artister kunne ikke komme frem. Spillestedet har bestilt alt for meget, og det viser sig, at man alligevel ikke får brug for det, som man allerede har bestilt.

Hvilken forandring i deres daglige arbejde vil deltagerne kunne mærke efter at være med på dette kursus? 

Målsætningen er, at det bliver lettere at lave kontrakter. Samtidig vil man forhåbentlig stå bedre rustet til at vide, hvornår man har taget en risiko, der kan blive fatal økonomisk, og hvornår man bare deler risikoen i en fair balance mellem parterne.

Læs mere og tilmeld dig kurset i Introduktion til Aftaleret og God Forhandlingsteknik her. Sidste frist for tilmelding er den 20. september. 

Se også Dansk Lives andre arrangementer her.