Kulturministeriet åbner for muligheden for testkoncerter

25. maj 2021
Kulturministeriet åbner for muligheden for testkoncerter

Kulturministeren har bedt regeringens ekspertgruppe for større arrangementer om at vurdere mulighederne for at gennemføre forsøg med store arrangementer hen over sommeren. Ekspertgruppen skal vurdere mulighederne som en del af evalueringen af genåbningen.

Behovet for forsøg med store arrangementer blev foreslået af Genstartsteamet tilbage i marts, og allerede tilbage i december blev Dansk Live og Divisionsforeningens forslag om at lave et stort fælles videnskabeligt forsøg godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer. Forslagene er dog indtil nu blevet sparket til hjørne af myndighederne.

Nu kommer kulturministeren så med forslaget tre uger efter regeringens genåbningsplan blev præsenteret. En plan der på grund af stramme restriktioner medførte, at stort set hele festivalsommeren blev aflyst. For sekretariatschef i Dansk Live, Esben Marcher, er det derfor ikke udelukkende positivt, at der nu måske kan være mulighed for forsøg:

“Vi foreslog allerede i slutningen af 2020 kulturministeren, at der skulle gennemføres forsøg inden for begivenheder, der samler mange mennesker. Håbet var, at der kunne skabes viden, der kunne sikre bedre muligheder for sommerens arrangementer. Selvom det er positivt, at der nu synes at være opbakning til at lave forsøgsarrangementer, er det selvfølgelige ærgerligt, at der ikke har været politisk vilje til at iværksætte forsøg tidligere.“