Kom til Medlemsforum 2020

6. november 2019
Kom til Medlemsforum 2020

Den 17.-19. januar 2020 finder det årlige Medlemsforum sted på Capri i Skanderborg. Medlemsforum, der afholdes som en del af et samarbejde mellem Smukfest og Dansk Live, skaber rammerne for udveksling af praktisk viden og erfaring i livebranchen.

I weekenden d. 17.-19. januar 2020 afholdes det årlige Medlemsforum på Capri i Skanderborg. Her inviterer Smukfest sammen med Dansk Live koncert- og festivalarrangørerne til seminar, hvor man som praktiker kan dele viden og erfaringer i forbindelse med planlægning og afvikling af koncerter og musikfestivaler.

Hen over weekenden gør vi hinanden klogere på de forhold, der giver gode afviklingsmuligheder og de løsninger, der kan afhjælpe konkrete problemstillinger og udfordringer.
Undervejs deler vi os i en række faglige grupper, hvor man kan få lov til at nørde igennem. Via en tovholder, sørger hver gruppe selv for at udarbejde en dagsorden og sikre indhold til dagen.

Pris og tilmelding

Det koster 600 kr. (ex moms) at deltage i Medlemsforum og tilmelding kan ske via www.tilmeld.dk/medlemsforum2020

Her vil der også være mulighed for at tilmelde sig med hotel. Hotel koster 750 kr. pr. dag (ex moms) for enkeltværelse og 900 kr. pr. dag ( ex moms) for dobbeltværelse.

Sidste frist for tilmelding med hotel er fredag d. 6. december 2019.

Faglige grupper

Der er i udgangspunktet lagt op til følgende faglige grupper:

  • Arbejdsmiljø: deler erfaringer og drøfter tiltag i forhold til arbejdet med at styrke såvel det fysiske som det sociale og psykiske arbejdsmiljø.
  • Grejforum: går pladsen efter i sømmene og drøfter alt lige fra indretning til materiel, samarbejder med leverandører og generelle udfordringer mv.
  • El-forum: nørder igennem på opbygning og dimensionering af el og relevante el-artikler, fx generatorer, kabler, el-tavler og drøfter el-sikkerhed, tests mv.
  • VVS-gruppen: drøfter behov og dimensionering ift. bad og toiletforhold og udveksler erfaringer med alt fra kontraventiler til PEX-rør, drikkevand osv.
  • Camping og Miljø (Grøn stue): drøfter de grønne muligheder, og hvordan man kan få publikum med på bedre affaldshåndtering og mere plastbegrænsning, økologi, genbrug osv.
  • Sikkerhedsforum: deler viden og erfaringer omkring det forebyggende sikkerhedsarbejde og arbejdet med at sikre publikum og gæster før, under og efter koncerterne.
  • Tilgængelighed: drøfter emner som fremkommelighed på pladsen, podier, camping- og parkeringsforhold, ledsagermuligheder, indretning af boder, information osv.
  • Salg og boder: diskuterer emner som salg, leverandører, sortiment, indretning, betalingsløsninger, myndighedskrav.
  • Frivillighed: følger op på aktiviteterne omkring frivillighed på Efterårsseminaret og prøver at komme dybere i erfaringerne med at styrke det frivillige engagement.