“Jeg ville ønske jeg havde vidst mere om projektledelse og økonomi, da jeg startede med at lave festival”

7. december 2019

Foto: Søren Rajczyk

Alexander Rastén Rydberg er ansvarlig for diversitet og talentudvikling hos Dansk Live og har været med til at starte Live Talent. Selv ville Alexander ønske, at der fandtes et forløb som Live Talent, da han startede i musikbranchen. Vi har taget en snak med Alexander om Live Talent.

Hvordan opstod idéen til Live Talent?

Den opstod fordi Dansk Live ønskede at lave aktiviteter, der kunne understøtte en mere mangfoldig musikbranche. Og hvad bedre end at samle et hold af unge talenter på tværs af køn, geografi og social, kulturel, seksuel og etnisk baggrund, for at dygtiggøre dem, og derefter sende dem tilbage i livesektoren for at skabe alsidige koncertoplevelser.
Hvordan kan Live Talent være med til at ruste de unge koncertarrangører til en fremtid i branchen?

De mange unge koncertarrangører på tværs af landet, driver jo hvad der bliver fremtidens kulturoplevelser. Og det er ikke altid en let opgave, at være ung ildsjæl fyldt med koncertdrømme, når festivaler og musikforeninger ofte betyder et omfattende arbejde med økonomistyring, myndighedskontakt, fundraising, projektledelse og så videre og så videre. Det kræver i højere grad end før, at de faglige kompetencer er på plads. Og her kommer Live Talent ind i billedet. Vores formål er at understøtte deres kunstneriske praksis gennem opkvalificeringen af deres faglige og praktiske kompetencer.

Kan du give et eksempel på Live Talent-deltagere, der er kommet godt videre efter forløbet?

Jeg kan give mere end et. Sofie eksempelvis. Hun arbejder hos Tempi, Summer in the City Festival og er begyndt på et ret sejt projekt, der hedder Under Pressure og handler om at italesætte stress i musikbranchen. Så er der Benjamin og Jonas fra Aabenraa, der efter de havde været på Live Talent forløbet, startede deres egen festival, Bivox. De arbejder med tværnational musik på grænsen af Tyskland og Danmark. Så er der Jonas, der har Spark Festival i Aarhus, og Lars, der laver Club T-Rex i Roskilde.

Du startede selv som ung koncertarrangør i branchen. Kan du komme med et eksempel på noget, man lærer på Live Talent-forløbet, som du ville ønske du vidste, da du startede i branchen?

Ja. Jeg ville ønske at jeg havde vidst mere om projektledelse og økonomistyring, da jeg startede ud med at lave festival og køre pladeselskab. Det er netop eksemplet på to faglige faktorer, som er ekstrem vigtige for, at man bedst muligt kan understøtte sine kunstneriske projekter. Det er pudsigt nok også vores to mest populære kursusgange, hvilket er derfor vi har et opskaleret fokus netop på disse emner ved Live Talent 2020.

Live Talent fokuserer på talentudvikling, men også diversitet og mangfoldighed i musikbranchen. Hvorfor er det vigtigt?

Mangfoldighed er altid et sundhedstegn. Også i musikbranchen hvor kunstneriske projekter kan være meget båret af enkelte mennesker eller miljøers visioner og ambitioner. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at alle mennesker uanset baggrund har adgang til at udfolde sig kunstnerisk gennem koncerter og musikforeninger. Forskellige mennesker tænker forskelligt, og en mangfoldig musikbranche er centralt for at sikre fremtidig kunstnerisk kvalitet på livescenen. Det er ekstremt vigtigt at kunne præsentere et alsidigt hold af koncertarrangører, der kan lave mangfoldige koncertoplevelser og skabe tilhørsforhold til et publikum på tværs af alle baggrunde. På den måde handler Live Talent meget om at demokratisere adgangen til faglig viden blandt unge arrangører i livesektoren.

Hvad håber du deltagerne kan tage med sig efter kurset?

Jeg håber at deltagerne får en større forståelse for centrale faglige aspekter i livesektoren. At de kan finde ud af at lave et koncertbudget, at de kan fundraise, lave aktivitetsplaner og lede deres projekter på bedst mulig vis. Helt enkelt så håber jeg, at vores deltagere efter endt forløb er blevet mere uafhængige som iværksættere, og dermed mere selvsikkert kan udføre deres kunstneriske drømmeprojekter.

Live Talent 2020 finder sted i foråret 2020. Deadline for tilmelding er den 10. december. Tilmeld dig her.