Interview: Fokus på forretningsudvikling på Årsmødet

28. februar 2020
Interview: Fokus på forretningsudvikling på Årsmødet

Michael Radmer Johanisson, Seniorrådgiver, Seismonaut Foto: Seismonaut

På workshoppen, Forretningsudvikling i livebranchen, sætter Line Bjerregaard Jessen og Michael Radmer Johanisson fra rådgivningshuset, Seismonaut, fokus på potentialer og idéer for udvikling af forretningen omkring livemusik. Vi har talt med Michael Radmer Johanisson om, hvad der er i vente for deltagerne i workshoppen på Årsmødet.

Vil du starte med at fortælle kort om dig selv?

Jeg har de seneste 7 år arbejdet med forretnings- og oplevelsesudvikling inden for kultur og kreative erhverv som rådgiver, hvor jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med alt fra upcoming musik-iværksættere til kulturhuse, museer og styrelser. Derudover har jeg en baggrund i musikbranchen som udøvende musiker og senere bookingagent og koncertarrangør.

Til dem, der ikke kender Seismonaut, kan du give en kort introduktion til hvem I er?

Vi er et team af specialiserede rådgivere som i mere end femten år har arbejdet i krydsfeltet mellem oplevelser, brugerdrevet innovation, forretning og digitalisering. Vi arbejder som udgangspunkt tværfagligt og har opgaver inden for en bred vifte af brancher, men oplevelser, kultur og kreativitet har altid været en del af vores DNA.

Hvad kommer workshoppen, Forretningsudvikling i livebranchen, til at have fokus på?

Livebranchen spænder jo bredt. Fra landets største festivaler og spillesteder til de mange lokale steder og eventarrangører. Workshoppen henvender sig til alle dem, der brænder for at udvikle deres spillested eller festival. Dem der sidder med gode ideer, men som måske mangler et kærligt skub eller inspiration til få dem ud over rampen. Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan man skaber nye oplevelser for publikum, som samtidig styrker stedernes forudsætninger for at øge egenindtjeningen. Det er der allerede mange i branchen, som er dygtige til, og med workshoppen på Årsmødet er ambitionen at få delt al den gode viden, der allerede er derude og ikke mindst få de mange gode ideer frem i lyset, som deltagerne sidder med hver især.

Hvorfor er det vigtigt for livearrangører at blive klogere på forretningsudvikling?

Fordi konkurrencen om publikums opmærksomhed er hårdere end nogensinde. Her tænker jeg ikke kun på konkurrencen på livemarkedet isoleret set, men på oplevelsesområdet generelt, hvor stadig flere aktører – offentlige som private – bruger oplevelser strategisk til at tiltrække publikum og kunder. Det kræver, at livearrangørerne følger med og udvikler deres tilbud, så de matcher publikum behov og stigende forventninger. Barren for, hvad der gør en god oplevelse, bliver bare hævet i disse år.

Line Bjerregaard Jessen, Direktør & Partner, Seismograf

På workshoppen vil I også præsentere et forløb, der finder sted i efteråret, med fokus på forretningsudvikling. Vil du fortælle helt kort om det?

Ja, på Årsmødet håber vi at få sat en rigtig god dialog og debat i gang, men vi har ikke mulighed for at gå i dybden og for alvor taget fat omkring, hvordan gør man så. Hvordan tager man en god idé og får den realiseret? Det er her forløbet kommer ind i billedet. Her tager vi udgangspunkt i deltagernes konkrete ideer og hjælper med at udvikle dem over tre heldagsworkshop. Deltagerne kommer til at arbejde med ideer ud fra et brugerperspektiv, det vil sige med udgangspunkt i hvilken værdi ideen skaber for publikum, og hvordan det kan omsættes til forretning. Det bliver praksisnært og meget hands-on. Og så skal man som deltager have lyst til prøve sine ideer af i praksis og medbringe en god portion nysgerrighed.

Hvad skal deltagerne tænke over/forberede inden workshoppen?

Det vigtigste er at gøre sig tanker om, hvad det er for nogle koncertoplevelser, man drømmer om at skabe. Det kan være nogle som både leger med indholdet, koncertformatet, inddrager andre kunstarter eller noget helt fjerde.

Hvad håber du deltagerne kommer til at tage med fra workshoppen?

Håbet er, at workshoppen på Årsmødet inspirerer deltagerne til at gå hjem og arbejde videre med de gode ideer, de måske sidder og gemmer lidt på. Det kan sagtens være i lille skala, men at de går hjem og sætter noget i gang. Og så selvfølgelig, at de får skabt nogle gode kontakter på tværs, som de kan trække på -også efter Årsmødet. På et mere generelt niveau er forhåbningen, at workshoppen kan være et indspark i debatten om, hvordan vi styrker det forretningsmæssige mindset i branchen, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Læs mere og tilmeld dig Årsmødet her.

Forretningsudvikling i Livebranchen præsenteres i samarbejde med KODA.