Interview: Få gode råd til bæredygtigt plastikforbrug

29. september 2021
Interview: Få gode råd til bæredygtigt plastikforbrug

Pernille Hagen, rådgiver i cirkulær økonomi og materialer hos WWF Verdensnaturfonden

Lørdag den 30. oktober besøger Pernille Haagen, rådgiver i cirkulær økonomi og materialer hos WWF Verdensnaturfonden, Dansk Lives Efterårsseminar i Aalborg i Nibe. Vi har talt med hende om, hvad der er på dagsordenen, når seminarets deltagere tager del i sporet om grøn omstilling og ‘Det Store Plastikknæk’.

Pernille Haagen, der er rådgiver i cirkulær økonomi og materialer hos WWF Verdensnaturfonden, besøger Dansk Lives Efterårsseminar, når seminaret rykker til Nibe Festival lørdag den 30. oktober. Her vil hun blandt andet fortælle om kampagnen, ‘Det Store Plastikknæk’ og give konkrete bud på, hvordan man som livearrangører kan få et mere bæredygtigt plastikforbrug. Læs mere om kampagnen her. Vi har bedt Pernille fortælle mere om, hvad der er i vente for deltagere på sporet, ‘grøn omstilling’:

Vil du starte med kort at fortælle om dig selv?

Jeg er rådgiver i cirkulær økonomi og materialer hos WWF Verdensnaturfonden, hvor jeg har et særligt fokus på plastik. Jeg drives af at hjælpe forskellige aktører med at implementere cirkulære forretningsmodeller, så de f.eks. får et mere bæredygtigt forbrug og sikrer, at deres produkter/materialer lever længere. Det giver supermeget mening for mig, fordi vi derved bruger mindre af jordens dyrebare ressourcer.

Du besøger Dansk Lives Efterårsseminar i forbindelse med Det Store Plastik-Knæk. Vil du sætte et par ord på, hvad Det Store Plastik-Knæk handler om?

Det Store Plastik-Knæk handler om at gøre det nemt for danskerne at bruge plastik på den mest bæredygtige måde. På baggrund af en undersøgelse af danskernes plastikvaner indenfor seks samfundsområder (kontoret, foreninger og forbund, institutioner, spisesteder, hjemmet og events) har vi skabt seks simple og konkrete løsningsguides, som er frit tilgængelige for alle her.

Hvorfor giver det mening at starte en dialog med netop live-arrangørerne i forhold til det her initiativ?

Det giver rigtig god mening at starte en dialog op omkring plastikforbruget på eventområdet, da festivaler, spillesteder og andre former for events typisk har et stort forbrug af plastik, fordi plastik ofte er et gennemgående materiale i alt fra telte til pavilloner, festivalstole, krus, sugerør og shots-rør – produkter, som desværre tit bliver smidt direkte ud efter brug. Det er hverken bæredygtigt, eller hvad fremtidens generationer efterspørger. Vi ønsker derfor at starte en dialog op med livearrangørerne i forhåbningen om, at vi også på eventområdet kan få et mere bæredygtigt plastikforbrug, som kan komme både live-arrangørerne, eventdeltagerne og kloden til gode.

I løbet sommeren er der ligeledes kommet et forbud mod salg af visse typer engangsplastik, og over de næste år træder yderligere lovgivninger i kraft med bl.a. strammere krav til sortering. Med den nye løsningsguide fra Det Store Plastik-Knæk i hånden er live-arrangørerne dog meget bedre rustet til at imødekomme disse nye krav, samtidig med, at de gør noget godt for naturen.

Hvad håber du, man vil tage med sig efter dit besøg på seminaret?

Jeg håber, at vores løsningsforslag vil komme ud og leve i praksis hos live-arrangørerne, og at de på sigt vil implementere en mere cirkulær forretningsmodel for deres event, som tager højde for et mere bæredygtigt plastikforbrug m.v.

Dansk Lives Efterårsseminar finder sted i Aalborg og Nibe den 29. og 30. oktober og er for medlemmer af Dansk Live.