Ingen hjælp til privatejede spillesteder i København

17. september 2020
Ingen hjælp til privatejede spillesteder i København

Foto: Hotel Cecil

I august åbnede Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune for en nødpulje, der blev lanceret som en pulje, der skulle hjælpe alle nødstedte spillesteder i kommunen. Nu viser det sig, at privatejede spillesteder ikke kan få del i nødpuljen, selvom de opfylder alle kriterier for at søge.

På trods af anbefalinger fra Musikudvalget i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation om, at støtte bredt til alle kriseramte spillesteder i Københavns Kommune, har man i kommunen besluttet, at privatejede spillesteder ikke kan få del i den nødpulje på 2 mio. kroner, der ellers skulle hjælpe de hårdt økonomisk pressede københavnske livearrangører igennem efteråret. Det er til trods for, at spillestederne opfylder alle kriterier for at søge.
Begrundelsen fra kommunen er, at borgerkroner ikke skal støtte private erhvervsvirksomheder, men i en tid, hvor spillesteder i København står på konkursens rand, risikerer man i stedet at overlade en række hæderkronede københavnske spillesteder til kvælningsdøden.

“Spillestederne i København er organiseret på en lang række forskellige måder. Nogle er organiseret som foreninger og fonde, og nogle som private virksomheder. Meget af udviklingen af livescenen sker på de private spillesteder, og i Dansk Lives optik bør politikerne i Københavns Kommune gøre deres yderste for at sikre, at nødhjælpen kan hjælpe alle spillesteder. Kommunen tildeler allerede flere privatejede spillesteder støtte bl.a. i form af honorarstøtte til musikere. Derfor bør en krisesituation ikke afholde kommunen fra at kunne hjælpe. Her må kriterierne revideres”, siger Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live.

I dialogen med Københavns Kommune har Musikudvalget også givet udtryk for, at nødpuljen på 2 mio. til de kriseramte spillesteder ikke rækker, og at der er behov for at finde flere midler i form af en ekstrapulje til spillestederne.

Endnu ingen plan for 2021

Det er dog ikke kun resten af 2020, de københavnske spillesteder er udfordrede. Som det ser ud nu, har Københavns Kommune ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de københavnske spillesteder i 2021. Der er på nuværende tidspunkt ikke gjort overvejelser, afsat midler eller lavet nogen form for langsigtede redningsplaner til de københavnske spillesteder. Det gør det ekstraordinært svært for livearrangørerne at planlægge fremtiden og finde på måder at imødekomme deres tab. Derfor er det altafgørende for spillestederne og livemusikkens overlevelse i København, at der bliver lavet en langsigtet økonomisk løsning for de københavnske spillesteder, mener Esben Marcher:

”Krisen er alvorlig lige nu, men vi frygter, at den bliver værre i den nære fremtid. Derfor appellerer vi naturligvis til, at man i Københavns kommune allerede nu engagerer sig i at sikre spillestederne. Spillestederne er afgørende for at sikre, at byen også i fremtiden er levende og et attraktivt sted at bo, og vi frygter, at den nuværende situation kan betyde døden for flere spillesteder”, siger han.

Borgerrepræsentationen mødes i aften torsdag den 17. september, hvor der blandt andet vil blive drøftet et forslag om flere midler til Kultur- og Fritidsudvalgets akutpulje for nødlidende spillesteder og kulturinstitutioner. Det glæder Dansk Live, at der bliver arbejdet politisk på denne front. Dansk Live bakker op om forslaget med håb om, at man vil arbejde for en model, der dels rummer de private spillesteder, men som også tilbyder en fremtidig løsning for hele 2021 til spillestederne i København, når Kultur- og Fritidsudvalget mødes den 24. september.

Læs hele forslaget her.