Dansk Lives Årsmøde: Hvad er værdien af kultur?

10. marts 2023
Dansk Lives Årsmøde: Hvad er værdien af kultur?

Søs Krogh Vikkelsøe og Kåre Mulvad Steffensen fra Kulturværftet

Dansk Lives Årsmøde og generalforsamling finder sted den 21. og 22. april i Næstved. I den forbindelse lægger Søs Krogh Vikkelsøe og Kåre Mulvad Steffensen fra Kulturværftet vejen forbi for at gøre os klogere på, hvordan man måler på værdien af arrangementer. Vi har bedt dem fortælle lidt om, hvad der er i vente for deltagerne. 

Hvordan kan man måle på værdien af det indhold man præsenterer for sit publikum? Det er man ved at undersøge i Helsingør, hvor Kulturværftet og Toldkammeret har udviklet en metode til at måle, hvordan arrangementer påvirker publikum. Til at fortælle mere om det har vi inviteret Søs Krogh Vikkelsøe og Kåre Mulvad Steffensen fra Kulturværftet til at fortælle om deres indsats, og hvad de allerede nu kan se i deres data, når de besøger Dansk Lives Årsmøde og generalforsamling den 21. og 22. april i Næstved. Vi har bedt dem om at fortælle, hvad der er i vente for deltagerne: 

Vil I starte med at fortælle kort om jer selv?

Kåre, arbejder i kommunikationsafdelingen på Kulturværftet og Toldkammeret med blandt andet data data data. Er teknisk ansvarlig for indsamlingen og bearbejdningen af den indkomne data som ud over det vi taler om i dag, også omhandler al den ”hårde” data som vi løbende opsamler omkring vores mange events. Søs er leder af Kulturværftet og arbejder i denne sammenhæng med udvikling af kulturcenterets profil og de kulturpolitiske dimensioner, der har at gøre med kulturinstitutionens rolle i samfundet. 

I har på Kulturværftet og Toldkammeret søsat en indsats, hvor I bruger data til at måle på værdien og effekten af den værdi, man som gæst til for eksempel en koncert, fællesspisning, foredrag eller lignende får med hjem. Hvordan kom I på idéen at arbejde med data på den måde?

Vi ser os selv som en kulturinstitution, der både er præsenterende, producerende og samskabende. Mens vi som organisation længe har været udstyret med metoder til at indhente viden og data i relation til det præsenterende program, så har vores sprog og indsigt i de mere kvalitative parametre, der knytter sig til det samskabende program, været underbelyste. Da metoden ikke var udviklet i forvejen, gik vi derfor i gang med at se på, om vi kunne bidrage og udvikle det selv og så samtidig gøre en indsats for at vidensdele arbejdet nationalt til andre kulturinstitutioner. Især målrettet landets kulturhuse, som arbejder meget samskabende og borgernært. Vi har udviklet metodeapparatet ovenpå, eller i forlængelse af, eksisterende kvalitative spørgerammer som fx Evalueringsguide fra DELTAG (Århus Universitet), Nordeafondens evalueringsguide, rapporten Kulturhuse i Region Midtjylland, Better Life Index (OECD), Gallup Global Emotions, Gallup World Happiness Report og FN’s 17 verdensmål. 

Hele metodearbejdet hviler på expertviden fra Hannah Oxenvad Svarrer.

Kan I sætte nogle ord på jeres metode i arbejdet med data i forbindelse med et arrangement hos jer?

Vi har fokus på at sætte rammerne for en metode som kan fungere på tværs af de mange forskellige arrangementsformer. Vi er meget mere end et spillested, og det bærer metoden også præg af.

Vi er klar over at data om koncertgængerens oplevelse ikke kan stå alene, og at denne undersøgelses data jo netop er data opsamlet EFTER en oplevelse. Her har vi fokus på at teste forskellige opsamlingsmekanismer af, og hvor meget vi spørger / kræver af den enkelte person. Lige nu sender vi en sms/mail dagen efter et arrangement, men nogle vil måske helst svarer på vej ud af døren, andre gerne efter et par dage, så de har haft mulighed for at tænke over oplevelsen. Nogle kan godt svarer på 3-4 spørgsmål, andre kun 1. Nogle på SMS, andre face to face. 

Alle variationerne kan have indvirkning på mængden og ikke mindst kvaliteten af vores indsamlede data.

Hvad er fordelene – eller værdien, om man vil, ved at bruge data på den måde, som I gør det her? Både internt som organisation, men måske også i det store billede?

I løbet af 2022 har organisationen bag Kulturværftet og Toldkammeret udviklet et metodeapparat, der måler værdien og effekten af kulturhusets og spillestedets sociale og kreative kapital relateret til kultur- og koncertprogrammet. Metoden er udviklet, så den mere direkte giver resultater i hånden, som tydeligt viser kulturhusenes konkrete betydning for lokale fællesskaber. Flere værdier ligger til grund for spørgerammen. Herunder eksempelvis: Velvære, fællesskab, social inklusion, læring, kulturel refleksion, bæredygtighed, kreativitet og æstetisk intensitet.

Dataindsamling og databehandling sker med sigte på at blive bedre til at udbyde et kulturhus- og koncertprogram, der støtter op om dannelsen af meningsgivende fællesskaber for både deltagere og samfundet omkring. Derudover bruger vi evalueringens data til at skabe indsigt og synliggøre organisationens effekt og værdi på specifikke områder, som har politisk bevågenhed.

Læs mere og tilmeld dig Dansk Lives Årsmøde og generalforsamling den 21. og 22. april her.

Husk at sidste frist for tilmelding med overnatning er den 20. marts. 

Dansk Lives Årsmøde og generalforsamling er for medlemmer af Dansk Live.

Dansk Lives Årsmøde præsenteres i samarbejde med Ticketmaster.