Giv dit input til de fem vejledninger til udendørsarrangementer

22. januar 2020
Giv dit input til de fem vejledninger til udendørsarrangementer

Foto: Christian Mørkeberg

Som følge af revideringen af bygningsreglementet, blev der udarbejdet en håndfuld nye kortere vejledninger til udendørsarrangementer. Nu er der mulighed for at komme med input til de nye vejledninger.

Bygningsreglementet blev revideret op til jul og efter pres fra arrangører lykkedes det at fastholde muligheden for at vælge kommunal teknisk sagsbehandlingen ved midlertidige events og arrangementer.

Som følge af revideringen er der udarbejdet en håndfuld nye kortere vejledninger til udendørsarrangementer, herunder midlertidige festivaler og koncerter. Disse var i høring op til jul, men da høringsrunden var meget kortfristet, er der efter aftale med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen nu mulighed for at komme med input til de nye vejledninger.
Der er mulighed for at komme med input til de 5 vejledninger frem til og med onsdag d. 29. januar 2020. Send gerne input til michael@dansklive.dk

De 5 vejledninger

De 5 vejledninger vedrører alle kapitel 5 i bygningsreglementet, der omhandler brand, og er angivet i Bilag 11 – Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner, som kan ses her.

Her følger et kort resumé af de enkelte vejledninger.

11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer
Vejledningen giver eksempler på typer af udendørsarrangementer og angiver retningslinjer for udarbejdelse af arrangementsplaner, herunder afstandsforhold til skel, udgange, redningsberedskabets indsatsmuligheder.

11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for salgsområder
Vejledningen angiver retningslinjer for midlertidige salgsområder, herunder myndighedsbehandling, indplacering i brand- og konstruktionsklasser, udarbejdelse af planer samt redningsberedskabets indsatsmuligheder.

11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger
Vejledningen angiver retningslinjer for udformning af pladsfordelingsplaner, herunder konkret indhold og forskellige opstillingsmuligheder med fx stole, borde og andre funktionsområder samt flugtveje.

11d: Vejledning for belægningsplaner ved midlertidige overnatning
Vejledningen angiver retningslinjer for midlertidige overnatninger, herunder meddelelse til kommunen og indhold til belægningsplaner.

11e: Vejledning om transportable konstruktioner
Vejledningen angiver (kort) rammerne og retningslinjer for transportable konstruktioner og supplerer den større vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, der kan findes som vejledning til kap. 15 konstruktioner.
Dialog med TBST om bedre vejledninger til området

Dansk Live mødtes i sidste uge med Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen og drøftede krav og regler for midlertidige events og udendørs arrangementer, herunder festivaler og koncerter. Styrelsen arbejder i øjeblikket på at samle og gøre de forskellige krav og vejledninger til midlertidige events og arrangementer mere tilgængelige, og vil arbejde vider på dette i 2020.

Der er således en god anledning til at gå i dialog med styrelsen om gældende regler og vejledninger til området, herunder vejledning og certificeringordning til telte og midlertidige konstruktioner, samt erfaringer med de lokale myndigheder omkring opfattelse og tolkning af regler og vejledninger.

Enkle regler og gode vejledninger er helt afgørende for et område, der er præget af mange frivillige og derfor vil Dansk Live naturligvis gå konstruktivt ind i dialogen omkring bedre vejledninger med styrelsen.

Har du kommentarer eller spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte Michael Folmer Wessman fra Dansk Live sekretariatet på michael@dansklive.dk