Forslag til ny finansiering til spillestederne med i finanslovsforhandlingerne

7. oktober 2019
Forslag til ny finansiering til spillestederne med i finanslovsforhandlingerne

Kulturordfører hos Radikale Venstre, Zenia Stampe

Radikale Venstre har præsenteret et udspil til finanslovsforhandlingerne, der blandt andet rummer et løft af kulturområdet. Det er glædeligt, at kulturen er prioriteret ved forhandlingsbordet, mener Formand i Dansk Live og spillestedsleder på Gimle, Lars Månsson Sloth.

Når Radikale Venstre skal til forhandlingsbordet med regeringen om finansloven, vil partiet præsentere en ambitiøs plan for et løft af kulturområdet, hvor et af de konkrete forslag i Radikales Venstres udspil er et løft af spillestedsområdet. Forslaget går konkret på at øge antallet af regionale spillesteder og tilføre flere midler til honorarstøtten. Derudover ønsker partiet at øge indsatsen inden for talentudviklingen blandt andet gennem prioriterede midler til spillesteder og en øget bevilling til MXD – Music Eksport Denmark. Samlet set løber partiets forslag på spillestedsområdet op i 20 mio kr.

Til Politiken udtaler Kulturordfører for Radikale Venstre, Zenia Stampe:

“Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig en finanslov med fortsatte nedskæringer på kulturen, når nu vi har et regeringsparti og tre støttepartier, der er gået til valg på netop det modsatte – at stoppe nedskæringer,” siger hun.

Dansk Live hilser forslaget velkommen. Formand i Dansk Live og spillestedsleder hos Gimle, Lars Månsson Sloth, udtaler:

“Det er virkelig glædeligt endelig at se et ambitiøst udspil på kulturområdet. Vi er naturligvis glade for, at den rytmiske musik og spillestederne er prioriteret i udspillet. En investering i kulturen og musikken er en investering i både kulturelle og sociale værdier, og spillestederne er i høj grad med til at sikre befolkningens adgang til levende og udviklende kultur lokalt. Det også meget positivt, at se at man fra Radikale Ventres side har blik for vigtigheden i at prioritere talentudviklingen. I en tid med stigende internationale tendenser, hvor de internationale artister fylder mest på playlisterne, er det afsindig vigtigt, at vi forsat er engageret i at udvikle nye talenter herhjemme”, siger han.

Der findes to modeller for statslig finansiering til spillesteder. De regionale spillesteder arbejder som bredt funderede udviklingscentre omkring den rytmiske musik med forpligtelser inden for både national og lokal udvikling. De honorarstøttede spillesteder præsenterer levende rytmiske musik af høj kunstnerisk kvalitet inden for en lang række genrer.

Efter forsøgsordning blev spillestedsloven indført i 2000, men på daværende tidspunkt lykkedes det ikke politikerne at sikre den fulde finansiering til de to modeller. Hvis det lykkedes Radikale Venstre at forhandle den fulde pakke på plads, vil det bringe finansiering på niveau med det oprindelige ambitioner.