Formand i Dansk Live, Lars Månsson Sloth, deltager i Kulturministerens Røddingmøde

13. august 2019
Formand i Dansk Live, Lars Månsson Sloth, deltager i Kulturministerens Røddingmøde

Lars Månsson Sloth, spillestedsleder, Gimle, og bestyrelsesformand i Dansk Live

Formand i Dansk Live, Lars Månsson Sloth, deltager tirsdag i Kulturministerens årlige møde på Rødding Højskole. Her skal han tage del i debatten med centrale figurer i det danske kulturliv og holde oplæg om frivillighed.

Formand i Dansk Live, Lars Månsson Sloth, deltager tirsdag i kulturministerens årlige møde på Rødding Højskole. På mødet samles en lang række af de centrale figurer i det danske kulturliv til debat om kulturlivets udfordringer og fremtid. I den forbindelse har Kulturminister, Joy Mogensen, håndplukket tre områder, der skal diskuteres nærmere: børn og unge, frivillighed og public service.

I den forbindelse giver Lars Månsson Sloth et oplæg om frivillighed for mødets deltagere. Frivillighed er et emne, der formentlig vil blive centralt i den nye regering, og et område, hvor der er en række strukturelle udfordringer, der besværliggør arrangørernes arbejde. Samtidig kan frivillighed være et aktiv for lokalområder og bidrage med erfaring til den frivillige, som vedkommende vil kunne tage med sig videre i erhvervslivet. Frivilligområdet er også et tema hos Dansk Live i efteråret, hvor frivillighed bliver taget op på årets Efterårsseminar i Fredericia den 25.-26- oktober.

Om sin deltagelse i Kulturministerens Røddingmøde siger Lars:

“Jeg er glad for at vi er blevet inviteret med til Rødding Højskole, og jeg glæder mig til at fortælle ministeren og de øvrige deltagere om arrangørenes arbejde med frivillige, og jeg håber vi kan få skabt politisk opmærksomhed omkring nogle af de udfordringer, vi løbende møder i arbejdet”

Om Røddingmødet siger Kulturminister, Joy Mogensen:

”Kultur og idræt skal spille en rolle i at skabe et samfund med verdens bedste barndom. Vi skal have tillid til vores medier, hvis vores demokrati skal fungere i en digital og uforudsigelig mediefremtid. Jeg håber, at vi kan samles på Rødding og lave en alliance om at løfte betydningen af kulturområdet i vores samfund. Kulturområdet er vævet ind i hele den nye regerings vision for fremtidens Danmark.”

Kulturministerens Røddingmøde finder sted den 13. og 14. august og vil udover Lars Månsson Sloth og Kulturminister, Joy Mogensen, få deltagelse af blandt andre Kasper Holten fra Det Kgl. Teater, Rane Willerslev fra Nationalmuseet, Charlotte Bach Thomassen fra DGI samt en lang række andre repræsentanter for kulturlivet.

Fakta om Røddingmødet

Røddingmødet afholdes for 4. gang 13. – 14. august. Røddingmødet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor kulturministeren inviterer kulturfaglige interessenter og meningsdannere til fri og åben debat på Rødding Højskole i Sønderjylland. Mødets deltagere inviteres personligt i egenskab af deres viden om og erfaring med årets tema.

Rødding Højskole