Folkemødedebatter tegnede håb for ambitiøs kulturpolitisk fremtid

19. juni 2019
Folkemødedebatter tegnede håb for ambitiøs kulturpolitisk fremtid

En række politikere, kulturaktører og meningsdannere var sat i stævne på årets Folkemøde på Bornholm til debat om kulturområdet. Her tegnede der sig et billede af, at kulturpolitik i fremtiden skal prioriteres højere, men at der mangler en fælles politisk vision på kulturområdet.

Dansk Live var tilstede på Folkemødet på Bornholm som medarrangør af torsdagens Ungdommens Aftenpå Hovedscenen, hvor der blev budt på fællessang, debat med ledere af ungdomspartierne og koncert med det populære band, Fool. Der var også tid til at høre en række paneldebatter mellem politikere – nyvalgte såvel som mangeårige medlemmer af Folketinget, kulturaktører og andre meningsdannere for at blive klogere på, hvad der rører sig på den kulturpolitiske scene ovenpå folketingsvalget. Her er de vigtigste punkter:

Ungdommens Aften, Hovedscenen

Mere kultur i skolen

Et af de gentagne emner, der opstod i flere af debatterne var diskussionen om uddannelsesinstitutionernes betydning for den kulturelle uddannelse af børn og unge.

I debatten, Kulturen som kampplads i det 21. århundrede, der var arrangeret af Det Radikale Venstre, modererede det nyvalgte folketingsmedlem, Kathrine Olldag (R) – og medlem af bestyrelsen for STARS i Vordingborg og hyppig gæst på Midsommer Festival), en samtale mellem direktør for Danmarks Biblioteker, Michel Steen-Hansen og Formand for Legatudvalget for Musik, Kristina Holgersen. Her blev der diskuteret, hvordan en ny kulturpolitik anno 2019 kunne se ud, hvor især behovet for uddannelse af musiklærere blev fremhævet. Ifølge panelet skal dette blandt andet ske med en styrkelse af de kreative og kulturelle fag i skolen. I den forbindelse blev der peget på et styrket samarbejde mellem uddannelses- og kulturministeriet – et emne som også Dansk Live har berørt tidligere.

Kulturen som kampplads i det 21. århundrede, Det Radikale Venstre

Trepartsaftale på kulturområdet

Et forslag til en lignende løsning dukkede også op i debatten, Få Kulturpolitikken tilbage på den politiske dagsorden, der var arrangeret af en række kulturinstitutioner herunder Det Danske Filminstitut, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet. Her var der intet mindre end ni paneldeltagere herunder folketingsmedlemmerne, Marianne Jelved (R), Mogens Jensen (S) og Bertel Haarder (V) samt blandt andre Teaterchef for Det Kongelige Teater, Kasper Holten og Anne-Marie Skov fra Tuborgfondet.

Her pegede Mogens Jensen på, at der var behov for at hæve kvaliteten af kulturen i Danmark, så Danmark bedre kan konkurrere med udlandet. For at nå dertil efterlyste han en fælles vision på kulturområdet, hvor sundhedsvæsnet og uddannelsesområdet blev inddraget. Kasper Holten henviste i den forbindelse til en tidligere udtalelse fra Mogens Jensen om en idé til en decideret trepartsaftale mellem Kulturministeriet, Uddannelsesministeriet og Sundhedsministeriet, som han fandt meget interessant, og som kunne være en måde at højne kvaliteten og få flere danskere til at deltage i kulturlivet. Samtidig pegede Kasper Holten gentagne gange på ordbrugen indenfor kulturområdet, når det gjaldt økonomisk tilskud til kulturlivet. Her talte han især om vigtigheden af at omtale – og betragte, tilskuddet som en investering fremfor støtte.

Sådan tackler vi bedst den kulturelle ulighed, Socialdemokratiet

Kulturen skal være tilgængelig for alle

Som et bud på at få flere til at gøre brug af kulturtilbuddene, foreslog tidligere kulturminister, Bertel Haarder, at man eksempelvis tilbød ’vouchers’ eller lignende til studerende, så de bedre havde råd til at bruge kulturens tilbud. Andre forslag til at gøre kulturen mere lettilgængelig, blev diskuteret på Socialdemokratiets debat, Sådan tackler vi bedst den kulturelle ulighed. Præmissen for debatten, der foregik mellem Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, Gitta Malling, Teaterleder, Limfjordsteateret, Kasper Holten, Teaterchef, Det Kongelige Teater og Mogens Jensen, at en tredjedel af befolkning ikke deltager i samfundets kultur- og fritidstilbud. Her diskuterede paneldeltagerne, hvordan man får flere danskere til at gøre brug af kulturtilbud.

Her var fokus især på det kulturelle indhold hos kulturinstitutionerne, hvor Rane Willerslev mente, at kulturaktørerne skulle blive bedre til at møde publikum i øjenhøjde. Samtidig var han enig med resten af panelet om, at det ikke skulle ske som en tivolisering af kulturen. I stedet skal der findes en balance mellem det højtragende og det folkeligt appellerende, så flere bruger kulturlivets tilbud.

På Folkemødet var der ingen tvivl om, at idéerne var ambitiøse og interessen for kulturområdet var stor, men kun tiden vil vise, om der er hold i ambitionerne.