Få nøglen til de frivilliges motivation på Dansk Lives Efterårsseminar

21. september 2022
Få nøglen til de frivilliges motivation på Dansk Lives Efterårsseminar

Malthe Lindholm Sørensen

Malthe Lindberg Sørensen, der er sociolog og en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, besøger Dansk Lives Efterårsseminar den 28. og 29. oktober på BASTIONEN i Nyborg, for at være med til at sætte særligt fokus på frivillighed. Vi har talt med Malthe om, hvad der er i vente for deltagerne. 

Dansk Lives Efterårsseminar 2022 sætter i år særligt fokus på frivillighed, når medlemmer af Dansk Lives mødes den 28. og 29. oktober på BASTIONEN i Nyborg. I den forbindelse kommer Malthe Lindberg Sørensen, der er sociolog og en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, forbi for at drive workshop om frivillighed for helårsarrangører og være en del af et ekspertpanel om aktuelle tendenser indenfor frivillighed. Vi har talt med Malthe om frivillighed, og hvad der er i vente for deltagerne på Dansk Lives Efterårsseminar. 

Vil du starte med at fortælle kort om dig selv?

Jeg er sociolog og har gennem de seneste fem år arbejdet som analysekonsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Vi er et nationalt videnscenter, der styrker og udvikler det frivillige sociale arbejde i Danmark ved at indsamle og formidle viden om civilsamfundet til gavn for frivillige organisationer og foreninger, kommuner, ministerier, fonde, mf. 

Du kommer på Dansk Lives Efterårsseminar for at facilitere en workshop om frivillighed for spillesteder og andre helårsarrangører med afsæt i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes nyeste viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Hvad kan deltagerne forvente af workshoppen?

Først og fremmest får deltagerne mulighed for at drøfte deres fælles udfordringer og de vanskeligheder de oplever ved rekruttering og fastholdelse af frivillige på landets spillesteder. På workshoppen kan deltagerne ligeledes forvente at få en indflyvning i CFSA’s tilgang til rekruttering og fastholdelse samt god tid til at drøfte ”det gode match” mellem frivillig og spillested. At matche frivillige med de rette opgaver og aktiviteter har meget stor betydning for rekruttering såvel som fastholdelse, men det gode match handler også om mange andre faktorer og det skal vi dykke ned i. Sidst men ikke mindst skal vi også forsøge at kigge fremad og blive klogere på, hvad spillestederne konkret kan gøre for at tiltrække og fastholde flere frivillige. 

Du kommer også til at være en del af et ekspertpanel, der skal diskutere de aktuelle tendenser inden for frivillighed. Hvad mener du er den største tendens lige nu, når det kommer til frivillighed?

En snak der har fyldt meget de seneste år handler om frivilliges engagement og tilknytning. Mange foreninger har en oplevelse af, at frivillige ikke har den samme faste tilknytning og engagement som førhen. Episodisk- eller ad-hoc frivillighed er derfor blevet kendte begreber, der beskriver den mere løse tilknytning som mange foreninger oplever blandt nogle grupper af frivillige. Det er en tendens vi kan bekræfte fra flere undersøgelser, der viser at timeforbruget er dalende og i et vist omfang også medlemstilknytningen. Til gengæld ser vi, at en stabil andel af befolkningen udfører frivilligt arbejde. Det vidner om at foreninger, spillesteder og festivaler ikke bør frygte at frivilliges engagement forsvinder, men at det naturligvis udvikler sig i takt med resten af samfundet. Derfor handler det også om at imødekomme denne udvikling bedst muligt fx ved at tilbyde opgaver og aktiviteter, der ikke nødvendigvis kræver et langvarigt engagement.

Hvad er for dig det vigtigste i arbejdet med frivillige?

Flere faktorer er helt centrale i arbejdet med rekruttering og fastholdelse af frivillige. For det første er det nødvendigt at forstå rekruttering som en løbende proces, der ikke først skal igangsættes, når man mangler frivillige. Herudover handler det om at finde det gode match mellem den frivillige og den organisation den frivillige arbejder for. Dette kræver ofte en løbende forventningsafstemning, hvor det er vigtigt at tydeliggøre, hvad den frivillige får ud af det frivillige arbejde. Sidst men ikke mindst er der hele snakken om anerkendelse, som er fuldstændig afgørende for at fastholde den frivilliges motivation. 

Workshop og paneldebat med bl.a. Malthe Lindholm Sørensen er en del af lørdagens program. 

Dansk Lives Efterårsseminar 2022 finder sted den 28. og 29. oktober på BASTIONEN i Nyborg. 

Dansk Lives Efterårsseminar er for medlemmer af Dansk Live. 

Dansk Lives Efterårsseminar 2022 præsenteres i samarbejde med Koda og Ticketmaster.