Europæiske liveorganistioner i forhandlinger med deres regeringer

13. marts 2020
Europæiske liveorganistioner i forhandlinger med deres regeringer

Den seneste udvikling i bekæmpelse af COVID-19 har fået regeringer på tværs af Europa til indføre smittedæmpende tiltag. I flere lande er der forbud mod offentlige forsamlinger, og de europæiske spillesteder og festivaler er stærkt påvirkede af situationen.

Udviklingen i Europa foregår hurtigt og forskelligt fra nation til nation, hvilket gør et samlet overblik svært. Fællestrækket fra alle lande er dog at ingen liveorganisationer betvivler nødvendigheden ved at lukke offentlige arrangementer, koncerter og spillesteder ned. Reaktionerne har dog været mange og forskellige. Vores fælles paraplyorganisation LiveDMA har forsøgt at samle info fra flere europæiske liveorganisationer. Dansk Live viderebringer informationen her:

Tyskland

I Tyskland hilser brancheorganisationen LiveKomm den tyske regerings forslag om økonomiske hjælpepakker velkommen, men gør opmærksom på at små og mellemstore festivaler, spillesteder og kreative virksomheder bør inkluderes i kompensationstildelingen. Man advarer især om, at lukningen af de små livescener i både storbyer og på landet kan skabe omfattende konsekvenser for den tyske livesektor som helhed de næste mange år. LiveKomm advarer at en helt ny generation af musikere og branchefolk kan blive ramt, hvis ikke økonomisk kompensering inkluderer små og mellemstore livearrangører. Man ønsker derfor hurtigst muligt, at regeringen blandt andet etablerer kompensationsfonde, mulighed for skatteudsættelse samt huslejenedsættelse for spillesteder.

Italien

I Italien er alle spillesteder og natklubber lukket og enkelte byer i karantæne. Den italienske liveorganisation KeepOn Live har efterspurgt muligheder for kompensation til livesektoren og gjort opmærksom på, at selvom offentlig sundhed selvfølgelig er topprioritet, må livemusikkens kulturelle, sociale og økonomiske rolle ikke blive glemt.
Den italienske brancheorganisation KeepOn Live har dertil påbegyndt initiativer til at kunne streame de mange aflyste livekoncerter. KeepOn Live har oprettet deres egen streaming platform, KeepOn Air, hvor arrangører kan dele talks, interviews og koncerter digitalt, så publikum kan følge med fra hjemmet. Det skal ligeledes fungere som et digitalt arkiv, der kan bruges i de senere kompensationsforhandlinger med den italienske regering.

Spanien

I Spanien støtter liveorganisationen ACCES regeringens tiltag i COVID-19 bekæmpelsen, men gør dog opmærksom på at tiltagene, kan gøre vilkårene for den spanske livesektor meget vanskelig. ACCES tilbyder ligeledes den spanske regering sin hjælp og opfordrer til at fremtidige og længerevarende tiltag udvikles i samarbejde med de respektive samfundssektorer som bliver berørt.

Schweiz

I Schweiz har liveorganisationen PETZI udmeldt, at tiltag for at dæmpe COVID-19 spredningen bør være “rimelige og proportionelle” med udviklingen. PETZI lægger vægt på, at effekten af tiltag ikke bør vanskeliggøre eksistensgrundlaget for specielt små og uafhængige festivaler og spillesteder. Man taler om nødvendigheden for at oprette en statslig støttefond for kulturelle institutioner og kompensation for de spillesteder og festivaler, hvis aktiviter bliver påtvunget at være aflyst. PETZI har ligeledes tilbudt regeringen sin hjælp i udviklingen af flere nye restriktioner og tiltag mod offentlige forsamlinger.

England

I England har Music Venue Trust rådgivet alle sine medlemmer til at være forberedte på muligvis at blive påbudt lukning. Regeringen har fjernet ejendomsskatterne for en række restauranter, butikker og spillesteder, men dette tiltag tilfalder kun de aktører, hvis ejendomsvurderingen ligger under 430.000 kroner. Deraf er der stadig en række større spillesteder for hvem tiltaget ingen effekt har.

Eksterne links til udviklingen på den europæiske livescene:

Wallonie-Bruxelles Musiques Expertise (WBM Expertise) har lavet en liste over de respektive nationale Covid-19 tiltag, på tværs af verden, der påvirker livesektoren i de enkelte lande. Listen opdateres løbende og kan tilgås her.

European Music Exporters Exchange (EMEE) har lavet en oversigt over udskydelser og aflysninger blandt showcase festivaler og konferencer. Den bliver opdateret løbende og kan findes her. 

Denne artiklen er delvist oversat fra LiveDMA.