Dansk Lives generalforsamling 2021

19. april 2021
Dansk Lives generalforsamling 2021

Klaverfabrikken Foto: Markus Kluge

Fredag d. 16. april afholdt Dansk Live generalforsamling. Generalforsamlingen samlede op på et 2020, som har været et hårdt år for alle koncertarrangører, og som har vist vigtigheden af fællesskabet og foreningens arbejde. Ved valget til bestyrelsen blev fem nye stærke profiler valgt ind.

Fredag d. 16. april 2021 samledes Dansk Lives medlemmer online til den årlige generalforsamling. På dagsorden var blandt andet justeringer af vedtægter, aflæggelse af årsregnskab og valg til bestyrelsen, hvor fem poster skulle besættes.

Bestyrelsesleder Lars Sloth udtrykte en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og bød varmt velkommen til de fem nyvalgte medlemmer: Rikke Andersen fra FERMATEN, Jeppe Skjold fra Forbrændingen, Helena Rudolph fra Northside & Tinderbox, Jeppe Vind fra Kulisselageret og Sidse Jeppesen fra ALICE.
De afgående bestyrelsesmedlemmer er Anne Thorø Nielsen, Kulturgyngen, Kasper Madsen, Richter, og Piet Breinholm, ALICE.

Corona har sat sit præg

Ligesom året bar foreningens generalforsamling i høj grad præg af COVID-19. Pandemien har været omkostningstungt for foreningen og har resulteret i dalende indtægter. Året har givet et underskud på lidt over 400.000 kroner.

Pandemien har dog også resulteret i, at de danske koncertarrangører står tættere sammen end nogensinde før. Dansk Live samler således i 2021 128 danske spillesteder, koncert- og festivalarrangører.
Nye medlemmer godkendt af generalforsamlingen:5700 Summer, Folkets Hus, Foreningen GUF, Frederikssund Festival, Fyrværkerifestival, Gilleleje Strandbakker, Live Culture, Løkken Koncert, Nykøbing F Teater og Guldborgsund Hallerne, Sidesporet i Holdbæk, Thy Rockog Tivoli Friheden (Fed Fredag).