Bemærkelsesværdigt forløb omkring de regionale spillesteder

1. maj 2020
Bemærkelsesværdigt forløb omkring de regionale spillesteder

Onsdag d. 29. april blev det annonceret, hvilke spillesteder der i perioden 2021-2024 skal fungere som regionale spillesteder. Enkelte forhold i udpegningen har dog vakt undren.

Onsdag d. 29. april blev det annonceret, hvilke spillesteder der i perioden 2021-2024 skal fungere som regionale spillesteder. Finansieringen af ordningen til støtte til de regionale spillesteder er ikke stor, og Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik, der træffer valget, har utvivlsomt vejet alle muligheder nøje for at træffe afgørelsen.
I perioden 2021-2024 er Paletten i Viborg og Kulturværftet i Helsingør udpeget som nye regionale spillesteder, mens Turbinen i Randers desværre ikke er blevet udpeget igen. Derfor annonceres udpegningen, som at 19 spillesteder er udpeget til regionale spillesteder. Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og der er da også en væsentlig omprioritering gemt i det ellers glade budskab.

Fonden Voxhall driver spillestedet Voxhall & Atlas som et spillested med differentierede profiler. I udpegningen af nye regionale spillesteder har Voxhall imidlertid fået tilsagn om støtte til drift af Voxhall, men ikke Atlas. Dette sker på trods af, at ansøgningen er sket som et samlet spillested. Det er en prioritering, der vækker undren hos Dansk Live:

“I forbindelse med udpegningen af spillesteder for perioden har Voxhall ansøgt om støtte og status som regionalt spillested med udgangspunkt i den nuværende konstruktion med to sale med differentieret profil. Kunstfondens udvalg imidlertid valgt kun at støtte den ene af salene. Og det er bemærkelsesværdigt. Man har valgt at skære spillestedets virke over og kun give tilsagn om støtte til den del, der arbejder med de brede koncerter”, siger Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live.

“Man har valgt at skære spillestedets virke over og kun give tilsagn om støtte til den del, der arbejder med de brede koncerter.”
– Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live

I tilsagnet til Voxhall er begrundelsen for fravalget af Atlas, der hovedsageligt præsenterer Jazz, World og Folk baseret på, at Atlas, der med særlige forpligtelser for smalle genrer, ikke har “nået et tilfredsstillende niveau” som det hedder i tilsagnsbrevet.

De regionale spillesteder gennemgår midtvejs i udpegningsperioderne en midtvejsevaluering. I den seneste midtvejsevaluering for Voxhall og Atlas, er der dog ikke knyttet bemærkninger til denne del af programindholdet. Og det er problematisk, vurderer Esben Marcher:

“Midvejsevalueringen bør jo netop sætte lys på de ting, der ikke opleves som tilfredsstillende udført. Hvis et problem som dette ikke har været bemærket i en evaluering af spillestedet, hvor der derimod er bemærkninger om et godt musikprogram, står spillestedet i en meget uklar situation i en ansøgningsproces. At det så tillige er den del af driften, der arbejder med de smallere musikalske udtryksformer, vækker undren.”

Fonden Voxhall er baseret på statslig og kommunal finansiering, og indtil videre er det uklart, hvordan man fra Aarhus Kommune, vil håndtere situationen. En mulighed for at fortsætte arbejdet på Atlas, kan være i stedet at søge honorarstøtte til disse koncerter. Det vil i så fald være et nybrud med den måde de danske spillesteder traditionelt har været finansieret.