75 procent af de danske spillesteder og koncertarrangører arbejder med publikumsudvikling

29. marts 2022
75 procent af de danske spillesteder og koncertarrangører arbejder med publikumsudvikling

En ny undersøgelse med fokus på spillesteder og koncertarrangører, som også tæller de offentligt støttede orkestre og ensembler, viser, at et flertal af institutionerne arbejder med publikumsudvikling, men at der er behov for en strategisk indsats, mere viden og ressourcer for at styrke indsatsen.

En ny undersøgelse på musikområdet viser, at 75 % af de adspurgte spillesteder og koncertarrangører, arbejder med publikumsudvikling. Samtidig tydeliggør den, at der også er behov for at udvikle strategier for arbejdet og en fælles indsats omkring data.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af Applaus på baggrund af et opdrag fra Genreorganisationerne JazzDanmark, Tempi, ROSA og Snyk med hjælp fra Dansk Live og DEOOviser, at hovedårsagen til ikke at arbejde med publikumsudvikling er manglende viden og økonomiske ressourcer.

Mangler viden og redskaber

Selvom der er stor opmærksomhed omkring arbejdet med publikumsudvikling og data, så viser undersøgelsen, at der er behov for en strategisk indsats, som kan understøtte musikinstitutionerne i deres indsatser. Det er således kun 29 % af de institutioner, der arbejder med publikumsudvikling, som har en nedskrevet publikumsudviklingsstrategi. Ligeledes angiver 55 % af de adspurgte institutioner, at den primære årsag til at publikumsudvikle er ”at nå ud til nye og underrepræsenterede grupper” – men 69 % kender ikke antallet af nye publikummer fra sæson 20/21.

”Udfordringerne på musikområdet er de samme, som dem vi ser på scenekunstområdet. Der er stor velvilje til at arbejde med publikumsudvikling, men institutionerne er pressede på tid og ressourcer. Det er brandærgerligt, for ofte betyder det, at der ikke bliver fulgt godt nok op på indsatserne og mange institutioner snubler derfor på målstregen i bestræbelsen på at nå publikum,” udtaler Lene Struck-Madsen, Leder af Applaus.

På baggrund af undersøgelsen er der blevet udarbejdet en række anbefalinger for det videre arbejde med data og publikumsudvikling. Her bliver der bl.a.peget på nødvendigheden af en fælles strategi for publikumsudvikling på tværs af musikbranchen og i de enkelte institutioner, kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere samt adgang og aktivering af data.

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus på baggrund af et opdrag fra genreorganisationerne JazzDanmark, Tempi, ROSA og Snyk med hjælp fra Dansk Live og DEOO. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse udsendt via SurveyXact og blev udsendt til 164 spillesteder og koncertarrangører herunder orkestre og ensembler. Deres besvarelser er suppleret af syv kvalitative interviews.

Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 72 %. Undersøgelsen kan downloades og læses her.