Restage

3. januar 2023

Restage er et løbende samarbejde mellem Mino Danmark og Restage. Restage skal som national udviklingsplatform øge repræsentationen af unge frivillige, ansatte og publikummer mellem 18 og 30 år med minoritetsetnisk baggrund i den danske musikbranche og har til formål at udvikle initiativer, der kan nedbryde ekskluderende strukturer og barrierer. Arbejdet er ikke-udtømmende, og Restage fortsætter med at udvikle ny viden på tværs af kultur- og civilsamfund.

Læs mere om Restage her. 

Restage er finansieret af Tuborgfondet.