To nye spillesteder udpeget

Suspekt på Godset 2011

Pressemeddelelse:

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik har på sit møde i går, truffet den endelige beslutning om hvilke 19 spillesteder, der fra årsskiftet og fire år frem opnår den eftertragtede status som Regionale Spillesteder, og modtager gennemsnitligt 1,7 mio.kr om året i tilskud fra Staten – og tilsvarende fra de lokale kommuner. 27 spillesteder og 21 kommuner havde ansøgt puljen, der er helt central for livemusikkens forankring i genrer og geografi, eftersom den råder over to tredjedele af de godt 50 mio. årlige statskroner, som fordeles via den såkaldte ’spillestedslov’ til regionale- og honorarstøttede spillesteder.

Landets største spillested VEGA får større tilskud med den nye udpegning, og de to genrespecifikke spillesteder Copenhagen Jazzhouse og Global Cph sammenlægges til én stærkere enhed. Alligevel mister København terræn, da der med udpegningen flyttes midler fra hovedstadens elektroniske musik og skæve rock, til fordel for mere geografisk bredde og ny udvikling; Loppen og Culture Box mister således deres status, mens de to helt nye aktører Turbinen i Randers og Spillestedet Thy nyudpeges. Dette er et direkte resultat af revisionen af Statens Kunstfond, som for 3 år siden føjede et nyt geografisk kriterium til tilskudsfordelingen, hvilket understreges yderligere ved, at alle tre Regionale Spillesteder i Aarhus udsættes for besparelser, mens Tobakken i Esbjerg får et løft i statsstøtten, der bringer stedet på niveau med de øvrige Regionale Spillesteder.

Suspekt på Godset 2011

Største overraskelse er det nye spillested i Thy, som end ikke har åbnet dørene endnu. Bag den ambitiøse ansøgning, som stedet selv har lagt offentlig op for over to måneder siden, står Thy’s samlede musikmiljø; foreninger organisationer og fonde – blandt andet de trendsættende Thy Music Collective, URT-huset og Alive Festival.

At toneangivende Fonden VoxHall i Aarhus, der driver spillestederne VoxHall og Atlas, også rammes hårdt af omfordelingen er en anden overraskelse. Pengene bliver i regionen, men går mod nord til Randers, hvor Musik- og Teaterhuset Værket for få år siden åbnede spillestedet Turbinen, der i øjeblikket bygges om med hjælp fra en større fondsdonation, og planlægges genåbnet til oktober – og nu altså som regionalt spillested fra januar.

Ingen Regionale Spillesteder har siden spillestedslovens tilblivelse i år 2000 kunnet vide sig sikker på genudpegning, og de skiftende udvalg skal have ros for altid at have udvist mod til forandring. Omvendt er Dansk Live dybt kritisk over, at modet ikke er slået til, i forhold til at udvide livemusikkens samlede ramme, der stadig er urimeligt underprioriteret i forhold til den klassiske musik – for ikke at nævne billedkunst, scenekunst, film og litteratur.

”Det ville være både tidssvarende og visionært, hvis udvalget havde vovet, at løfte livemusikken med bare 5-10 mio.kr. årligt, da det netop er den genre publikum søger allermest, og hvorfra der i disse år udspringer størst kunstnerisk udvikling. Når man samtidig ved, at netop livemusikken bedre end noget andet støtteområde, er i stand til at få rigtig meget talent- og vækstlagsudvikling til at fungere for små midler, havde det tilmed været en god investering, at udpege et ekstra Regionalt Spillested – eller hvis de enkelte steder havde fået mere råderum til at udvikle forskellige scener og genrer. I stedet er den samlede ramme fastholdt uændret, altså i realiteten en samlet reduktion af tilskuddet, når almindelig økonomiske fremskrivning tages med i betragtning.”

Se den samlede udpegning fra Statens Kunstfonds Projektsstøtteudvalg her: http://www.kunst.dk/kunstomraader/musik/nyheder/randers-og-thy-bliver-regionale-spillesteder/


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder