Spillesteder og festivaler skal have ny formand

Dansk Live, Hillerød, Seminar 2013,

Lørdag aften under festmiddagen på livearrangørernes efterårsseminar i Jelling, tog Dansk Live’s formand Jesper Nordahl ordet og annoncerede i en personlig og fremadrettet tale sin afgang som formand for foreningen, ved førstkommende ordinære generalforsamling til april 2014. Reaktionen kom prompte fra de godt 100 tilstedeværende spillesteds- og festivalrepræsentanter, i form af stående applaus givet i respekt for Jesper Nordahls 15 årige indsats som bestyrelsesmedlem, heraf de seneste fem år som formand.

 

Usvækket opbakning til den siddende formand
”Tiden nærmer sig, hvor jeg må videre, og dedikere min indsats for den rytmiske musik ad andre veje”, sagde Jesper Nordahl i sin tale. Selvom det ikke bliver uden vemod, formandsstafetten gives videre til april, vil Nordahl således fortsat være en stålsat og udviklingsorienteret formand for Dansk Live frem til generalforsamlingen, med 100 % opbakning fra sit bagland. Det er derefter hans plan fortsat at være kulturpolitisk aktiv, fra sine poster i blandt andet Københavns Kommunes Musikudvalg og Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Koncertformidlernes og -kuratorernes rammevilkår vil altså også i fremtiden være i fokus hos Nordahl, der i øvrigt håber at få lidt bedre tid til, også at arbejde for bedre musikundervisning i grundskolen, som et andet vigtigt kerneområde.

Dansk Live står stærkt
Tidspunktet for formandens fratræden er velvalgt. Siden den daværende spillestedsforening [spillesteder dk] valgte at opgradere sin organisatoriske og politiske styrke i januar 2008, er det på ganske kort tid lykkedes at placere brancheorganisationen særdeles centralt i det kulturpolitiske landskab, som måske dén mest markante, nyere musikfaglige organisation. Denne udvikling blev iværksat blot et halvt år inde i Jesper Nordahls første formandsperiode, og har undervejs ført til en vellykket fusion med festivalforeningen Festivaldanmark.

Som Dansk Live har festivalernes og spillestedernes interesseorganisation sikret livearrangørerne en styrket position, ved blandt andet at indgå omfattende rammeaftaler med alle de store bookingbureauer, for vilkårene hvorunder der præsenteres livemusik i Danmark. Det er desuden lykkedes at få branchedækkende aftaler på plads med Koda og Gramex, som både sikrer at koncertpræsentation sker på rimelige vilkår, i anerkendelse af den vigtige placering netop spillestederne og festivalerne har i musikkens fødekæde, og samtidig at sangskrivere og komponister får en fair betaling for offentlig fremførelse af deres værker.

Samme periode har også givet flere kulturpolitiske imødekommelser til livemusikken. Over de seneste to kulturministerielle musikhandlingsplaner, er det gradvist lykkedes at få forøget bevillingen under den såkaldte ’spillestedslov’, lige så vel som lovformelige regler og praksisser på spillesteds- og festivalområdet nu tillempes den virkelighed der opereres i, til nytte for ikke kun arrangørerne men også de optrædende kunstnere – og publikum.

Dansk Live – og dermed koncertformidlernes position – er derfor ganske anderledes og stærkere i dag, end da Jesper Nordahl blev valgt til formand d. 1. juni 2007. Og banen ser ud til at være kridtet til Nordahls arvtager, med brancheorganisationens nyeste indsatser, som blandt andet er drift af Danske Koncert- & Kulturhuse’s sekretariat, en samlet kulturpolitisk indsats på Folkemødet samt udvikling af nye branchestandarder under Dansk Musikstatistik.

Store sko
Jesper Nordahl er en markant og synlig formand, som vil efterlade solide fodaftryk i Dansk Live’s historie, qua sin mangeårige indsats for den rytmiske musik. Når en ny formand sætter sig i stolen efter generalforsamlingen til april, er der en god basis at stå på, i form af kompetente medspillere i organisationens veldrevne bestyrelse og sekretariat.

Arbejdet med at finde en efterfølger til formandsposten er indledt, og der er heldigvis mange gode emner i Dansk Live’s bagland, der består af 100 festivaler og spillesteder.

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder