puls – ansøgningen er åben

puls-nordisk-pulje

15. marts er fristen for at søge om at blive puls-arrangør 2017-2019?

 Nordisk Kulturfond har nu åbnet for det elektroniske ansøgningsskema til musiksatsningen puls. puls støtter spillesteders og festivalers mulighed for at arbejde med nordisk musik og sætte nye artister med internationalt potentiale på programmet. Satsningen er tre-årig, og fonden vil i 2017 uddele 3,5 mio. DKK til ca. 35 spillesteder og festivaler.

Hvem
Man kan søge, hvis man er koncertarrangør fx spillested, scene med koncertaktivitet eller festival og er baseret i et nordisk land.

Hvad
puls-programmet er designet som en katalysator for et netværk af scener for nordiske artister, der kan udbrede musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum.

Det betyder, at man i 2017 kan søge om at blive tre-årig puls-arrangør. Støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen til et konkret program. Programmet i 2017 skal kuratere mellem 5-8 koncerter og afvikles fra august 2017 – 31. juli 2018. Man kan også vælge at samarbejde sammen med andre koncertarrangører og ansøge om et samlet program.

 

Læs mere på https://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/#puls

 

Hvor meget
Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert. Man kan desuden tildeles et grundbeløb på mellem 15.000-25.000 DKK til formidling og publikumsudvikling. Fonden kan yderligere vælge at støtte med yderligere 2-4 ekstra koncerter, som skal arrangeres i et samarbejde med andre støttede koncertarrangører for at tilgodese artisternes turnémuligheder.

 

Din ansøgning

Ansøgningen skal vedhæftes et puls-bilag, som kan hentes fra Nordisk Kulturfonds hjemmeside. I bilaget skal man bl.a. udfylde et konkret program med 5-8 koncerter fra august 2017- 30. juli 2018. puls-koncerterne skal samlet set præsentere artister fra mindst to nordiske lande, som ikke er fra ansøgers hjemland. Der skal være mindst 50 % egenfinansering af de ansøgte koncerter, og artisterne skal aflønnes professionelt. Hvis koncerterne/arrangementerne ikke er fastlagt med konkrete navne på medvirkende artister/udøvere, skal ansøger informere så konkret som muligt om planlagte/ønskede koncerter i perioden. Herudover skal ansøger i bilaget redegøre for projektets kunstneriske ambitioner og potentialer i den tre-årige periode og din publikumsstrategi.

 

Vurderingen af din ansøgning

Vi vurderer ansøgningerne på baggrund af kvalitet i det ansøgte program, ansøgningens kunstneriske ambitioner, nyskabelse i formidlingen samt ansøger kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.

 

Hvornår

Ansøgningsfristen for puls er den 15. marts.

 

Hvis jeg bliver puls-arrangør?

Hvis man bliver udvalgt som puls-arrangør inviteres du til et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører, som udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Det første netværksmøde afholdes i Danmark i oktober 2017. Man skal også i 2018 og 2019 indsende en kort evaluering fra den foregående periode samt en fornyet beskrivelse af den kunstfaglige idé, et konkret program samt plan for publikumsarbejde for det følgende år. Vi vil i 2018 og 2019 arbejde for at fremme synergieffekten mellem puls-arrangørerne for at tilgodese artisternes turnémuligheder. Dette indebærer evt. reviderede kriterier om samarbejde i udviklingen af dit program i 2018 og 2019.

 

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Få råd til din ansøgning fra fondens projektambassadører, de nationale liveorganisationer eller send en mail til: kulturfonden@norden.org.

Følg med på facebook @pulsnordiclivemusic og læs mere på https://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/#puls

 

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder