Publikationer

Dansk Live tager løbende del i undersøgelser, der skal give overblik over, hvordan forholdene er i livesektoren. I samarbejde med medlemmer, eksterne samarbejdspartnere og organisationer undersøger vi alt fra økonomi, arbejdsforhold og diversitet til publikumsadfærd hos festivaler og spillesteder. Nedenfor finder du et udvalg af de undersøgelser, vi har taget del i fra 2019 til i dag.

Analyse af kulturforbrugernes forventninger og erfaringer med festivaler og koncerter i Danmark

Billetlugen og Dansk Live har undersøgt, hvad der driver danskernes interesse i festivaler og koncerter, hvilke barrierer der kan påvirke deres billetkøb, og hvilken betydning disse begivenheder har i deres liv. Undersøgelsen inkluderer også spørgsmål om museer, teater/musical samt messer/foredrag for at få en bredere forståelse af danskernes kulturforbrug.

Dansk Musikomsætning 2021

Rapport for dansk musikomsætning i den danske musikbranche for 2021 viser, at branchen ser tegn på bedring efter corona. Inden pandemien lå omsætningen på godt og vel 9,8 mia. kroner i 2019. I 2020 og 2021 var tallene hhv. ca. 6,3 og 6,8 mia. kroner - altså med en fremgang i musikomsætningen på omtrent en halv milliard. En del af 2021 var stadig præget af nedlukning og meget stramme restriktioner. Pandemien er nu fortid, men genopbygningsarbejdet er dog fortsat i gang og kommer formentlig til at vare noget tid endnu. Det er især livemusikken, der oveni genopbygningsarbejdet kæmper med de stigende energipriser og inflationen.

Koncertgæster på Storkøbenhavns spillesteder

Med ambition om at skabe mere viden om publikum på hovedstadsområdets spillesteder præsenterer Dansk Live og ALICE undersøgelsen, "Koncertgæster på Storkøbenhavns spillesteder". Undersøgelsen samler op på publikumsundersøgelser foretaget individuelt hos de deltagende spillesteder og skal gøre spillestederne klogere på deres publikum, hvordan publikum finder frem til koncerterne, og hvad der er vigtigt for dem, når de deltager i en koncert.

Hvorfor er der så få kvinder i musikken?

Der eksisterer en udbredt sexisme i den danske musikbranche, og det forhindrer kvinder i at have de samme karrieremuligheder som mænd. Kvinder møder ofte flere karrieremæssige barrierer sammenlignet med mænd. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse, som er udført af Analyse & Tal og KVINFO på vegne af Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi.

Kultur og idræt under pandemi

Sandsynligheden for smitte ved kultur- og idrætsbegivenheder er minimal, og mange mennesker samlet er ikke ensbetydende med høj risiko for smittespredning. Det er nogle af konklusionerne i undersøgelsen SAFE 2.0, som Dansk Live har taget initiativ til, og som udløber af arbejdet i Genstartsteamet for Kultur- og Idræt. Undersøgelsen er gennemført i perioden april til oktober 2021 i samarbejde med Københavns Universitet, Roskilde Universitet, RF Experience og Divisionsforeningen. Undersøgelsen kortlægger blandt andet sandsynligheden for COVID-19-smitte ved arrangementer i en branche, der har været hårdt ramt af restriktioner og nedlukninger. Ligeledes undersøger forskere gæsters tryghed ved deltagelse i kulturbegivenheder med både interviews og spørgeskemaundersøgelse.

Dansk Musikomsætning 2020

Selvom musikbranchen omsatte for knap 6,3 milliarder kroner i 2020 venter et stort genopbygningsarbejde i dansk musik oven på en tid med nedlukning og restriktioner. Det er en af konklusionerne i rapporten Dansk Musikomsætning, som Dansk Live, IFPI, Koda, MXD, Gramex, Musikforlæggerne og Dansk Erhverv har fået udarbejdet i samarbejde med Rambøll. Den samlede branche oplevede i 2020 en nedgang i omsætningen på hele 35 procent som følge af nedlukninger og restriktioner i forbindelse med corona. Det gør musikbranchen til en af de hårdest ramte brancher i Danmark. Koncertdelen af branchen har været særligt hårdt ramt med en nedgang på 52 procent i omsætningen sammenlignet med 2019.

COVID-19 Fan-undersøgelse

Ticketmaster har i samarbejde med Dansk Live undersøgt billetkøbernes holdninger og forventninger til liveoplevelser i lyset af COVID-19. Knap 12.000 kulturforbrugere har deltaget i undserøgelsen, og af de adspurgte siger 92 procent, at de har stor tillid til livearrangørerne. Endvidere viser undersøgelsen, at de adspurgte er positive overfor de tiltag, der potentielt bliver indført i forbindelse med livearrangementer under pandemien.

Dansk Musikomsætning 2019

Den syvende udgave af Dansk Musikomsætning, som er udarbejdet af Rambøll på vegne af IFPI, Koda, MXD, Gramex, Musikforlæggerne, Dansk Erhverv og Dansk Live, stiller skarpt på musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2019. Undersøgelsen viser blandt andet, at den samlede musikomsætning i Danmark var steget med 40 procent fra 2015 til 2019, og at livemusikken blomstrede før corona.