Dansk Lives strategi

Dansk Live arbejder i perioden 2022-2025 efter følgende strategiske pejlemærker.

 • Tal musikken op

  De danske arrangører af festivaler og koncerter er en central og afgørende del af den danske musikbranche og samfund. Arrangørerne udgør både udviklingslaboratorium, læreplads og arbejdsmarked for de danske musikere og sangskrivere. For publikum sikrer de musikalske oplevelser lokal forankring, dannelse og national sammenhængskraft. Derfor ønsker Dansk Live at arbejde for at sikre, at flere danskere i de kommende år oplever levende musik.

  Dansk Live arbejder for, at 75 % af danskerne årligt oplever levende musik. For at sikre dette skal spillesteder og festivaler appellere til flere end i dag, ligesom der skal være adgang til mere levende musik. Landets mange koncertarrangører skal være relevante og tidsvarende. Dansk Live vil arbejde for at sikre, at de ydre rammevilkår gør det enkelt og nemt for både nuværende og potentielt nye arrangører at præsentere festivaler og koncerter.

  Det ambitiøse mål kræver desuden, at festivalers og koncerters rolle og værdi bliver tydeliggjort over for lokale og nationale samarbejdspartnere, myndigheder, publikum og offentlighed. Musikken skal med andre ord tales op!

  Sproget, livebranchen bruger om sig selv og sine aktiviteter, er en afgørende faktor i dette arbejde.

  Arrangørerne skal have publikum og det omgivende samfund i bevidstheden i alle elementer af deres dialog og formidling. Derfor vil Dansk Live iværksætte en proces, der skal gentænke livearrangørernes sprog omkring deres arbejde. Til dette skal der udvikles konkrete værktøjer, som kan implementeres i arrangørernes hverdag og i deres arbejde med frivillige.

 • Bedre rammevilkår

  Musikken lever hele året over hele landet. For spillesteder, festivaler og andre arrangører findes der en lang række love regler, der påvirker det daglige arbejde. Dansk Live ønsker, at lovgivning skal være tidssvarende og tage hensyn til den midlertidige karakter, der findes hos især festivaler og andre udendørs musikbegivenheder.

  Dansk Live arbejder for at sikre, at love og rammer for spillestedernes statslige finansiering efterses og justeres, så der også fremadrettet kan udvikles talent på de danske spillesteder og skabes store oplevelser.

  Ligeledes vil Dansk Live arbejde for, at lovgivning og regler inden for bl.a. byggetilladelser, brandsyn og trafikregulering tager hensyn til landets mange festivaler og udendørs musikarrangementer. Det er i hele det danske samfunds interesse, at festivaler og musikbegivenheder kan gennemføres i trygge og sikre rammer, og der bør skelnes mellem blivende konstruktioner og midlertidige begivenheder i den overordnede lovgivning.

 • En ansvarlig branche

  Festivaler og koncerter samler den danske befolkning og tilrejsende gæster til store og berigende oplevelser. At være på festival og til koncert er forbundet med fest og glæde, hvilket det også fortsat skal være. For de danske livearrangører er klima og miljø, mangfoldighed og publikums sundhed dog også centralt.

  Levende musik skal være tilgængelig for alle, og festivaler, spillesteder og koncerter skal være inkluderende fællesskaber. Arrangørerne af levende musik skal være bevidste om at være relevante for alle og arbejde for at undgå barrierer, det være sociale, kulturelle såvel som fysiske.

  Den danske livebranche arbejder ansvarligt, og det skal sikres, at dette også fortsat er tilfældet. Klima og miljø, social bæredygtighed og mangfoldighed skal gå hånd i hånd med en branche, der for den enkelte arrangør er økonomisk bæredygtig.

  Derfor vil Dansk live arbejde for at udvikle metodiske redskaber, der sikrer, at festivaler, spillesteder og koncertarrangører, hvor det er relevant, kan registrere indsatsen inden for områder som miljøarbejde og diversitet. Metodiske redskaber skal sikre mulighed for dokumentation af forandringer og mulighed for at sammenligne udviklingen på tværs af sektoren.

 • Udvikling hos medlemmerne

  Musikbranchen påvirker udviklingen af andre brancher, men påvirkes også selv af ny teknologi og hurtigt informationsflow. Publikums kulturforbrug er i stigende grad digitalt, og den digitale virkelighed fordrer, at arrangører af livekoncerter har fokus på udvikling af indhold og oplevelsesformater.

  Danskerne lytter til deres musik via streamingtjenester med adgang til alverdens musik. Det er en tydelig tendens, at hovedparten af den musik, der lyttes til, er af angloamerikansk og angelsaksisk oprindelse. En udvikling, der i øvrigt spås at tage fart over de næste år. Danske festivaler, spillesteder og koncerter er en væsentlig faktor i at sikre en udvikling af det hjemlige musikliv. Både for de nye talenter og for de store stjerner. Arrangørernes centrale position skal fastholdes og udvides gennem fokus på udvikling af både forretningsmodeller og formater.

  Som arrangør af koncerter og festivaler er det naturligt at skabe rammer om kunstnerisk udfoldelse og formidling af denne. Arrangører bør dog også engagere sig i udviklingen af kunstnerisk indhold fx som producenter og facilitatorer af kunstnerisk arbejde. Arrangørenes rolle som kuratorer og aftagere i et marked skal nuanceres og udvikles, og Dansk Live vil arbejde for at sikre, at arrangørerne ikke fastholdes i en præsenterende og formidlende rolle. Arrangørerne skal have både mulighed for og ambition om at være engageret i det kunstneriske arbejde og udviklingen af det indhold, der præsenteres på scenen.

  Ligeledes vil Dansk Live arbejde for at sikre, at arrangørerne har mulighed for og evne til at udvikle deres forretning som arrangør af levende musik.