Tid til at søge om at blive regionalt spillested i perioden 2021-2024

11. oktober 2019
Tid til at søge om at blive regionalt spillested i perioden 2021-2024

Foto: Martin Kluge

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger i 2020 de spillesteder, der skal være regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020, og dermed tid for de interesserede til at begynde arbejdet med sin ansøgning.

I september mødtes Statens Kunstfonds Pojektstøtteudvalg for Musik med koncertarrangører fra hele landet til dialogmøde på Godset i Kolding om visioner og strategier for regionale spillesteder. Mødet fandt sted i forbindelse med næste udpegning af regionale spillesteder i perioden i 2021-2024. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020, og det er dermed tid til at begynde arbejdet med sin ansøgning, hvis man har ønske om at være regionalt spillested.

I dag er der 18 regionale spillesteder fordelt i hele Danmark. De er alle udpeget af Statens Kunstfond for en fireårig periode. Om de regionale spillesteder skriver Statens Kunstfond:

”De [spillestederne.red] er mangfoldige og formidler, præsenterer og udvikler rytmisk musik til glæde for rigtig mange musikinteresserede og koncertgængere… Kunstfonden vil lægge vægt på, at de regionale spillesteder også i den kommende periode 2021-2024 vil være meget forskellige og fordelt rundt i hele landet. Spillestederne skal være knudepunkter, som hver især arbejder målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum”.

Sådan søger du:

For at blive regionalt spillested er det en forudsætning, at du har kommunal opbakning og finansiering.

Se Statens Kunstfonds vejledninger og ansøgningsskabeloner her.

Vejledninger og ansøgningsskabeloner

Læs om de nuværende regionale spillesteder.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2020.

Yderligere oplysninger:
Jan Ole Traasdahl, Slots- og Kulturstyrelsen, jot@slks.dk, tlf.: 43 74 45 42