Styrk dit netværk på Dansk Lives Efterårsseminar

2. september 2019
Styrk dit netværk på Dansk Lives Efterårsseminar

Den 25.-26. oktober vil medlemmer af Dansk Live mødes til Efterårsseminar i Fredericia. Her byder programmet blandt andet på tre fokuserede netværksmøder, der med hver sin tildelte målgruppe, inviterer til drøftelse af konkrete emner med ligesindede.

Dansk Lives Efterårsseminar viderefører netværksmøder som en ny fast tradition, der blev startet på Årsmødet i Helsingør i foråret, når der første dag på Efterårsseminaret afholdes tre netværksmøder. Her er målet at give plads til at drøfte konkrete emner med ligesindede- og stillede på tværs af organisationer. De tre netværksmøder afholdes med fokuserede målgrupper: bestyrelsesmedlemmer, ledere samt medarbejdere og frivillige.

Netværksmøde for bestyrelsesmedlemmer mv.

Netværksmødet for bestyrelsesmedlemmer mv. kommer til at fokusere på forholdet til eksterne interessenter og tilskudsydere. Hvem er de primære interessenter? Hvordan kommunikerer vi med dem og sikrer et oplyst og om muligt aktivt engagement i organisationen? Dernæst stiller vi skarpt på forholdet til direktionen og den daglige leder mv. lige fra rekruttering, rollefordeling og retningsliner for for opfølgning og rapportering, kommunikation og mulig succession. Debatten tager udgangspunkt i Danske Kulturbestyrelsers kodeks og anbefalinger til god ledelse i kulturinstitutioner.

Netværksmøde for ledere

Netværksmødet for ledere kommer til at fokusere på arbejdsgiverforpligtigelser og overordnet ledelse. Her er det muligt for ledere at samles og drøfte alt indenfor organisationsledelse herunder arbejdsmiljø, ansættelse, skat og pensioner. Det vil også være muligt at diskutere relevant lovgivning samt dele erfaringer om, hvordan man overordnet og helt lavpraktisk bedst muligt imødekommer de arbejdsretlige love og sikrer gode arbejdsforhold for sine medarbejdere og frivillige.

Netværksmøde for medarbejdere og frivillige

Netværksmødet for medarbejdere og frivillige tilbyder en uformel ramme for at styrke de interne relationer mellem ildsjælene i en hektisk og spændende livebranche, og tale om vilkårene for medarbejdere og frivillige fra deres eget synspunkt. Gennem en række øvelser, der laves med henblik på at skabe fællesskab blandt deltagerne, bliver der lagt op til at dele erfaringer, udvikle sig som medarbejder eller frivillig og blive klogere på hinandens og egen hverdag. Dansk Lives sekretariat vil også være tilstede og selv deltage i dette netværksmøde.

Netværksmøderne for bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere og frivillige finder sted inden programmet for Efterårsseminaret 2019 for alvor skydes i gang, fredag den 25. oktober.

Tilmelding til Efterårsseminaret kan ske her.