Strømstyring af barområdet nedbringer VEGA’s CO2-forbrug

21. maj 2024
Strømstyring af barområdet nedbringer VEGA's CO2-forbrug

TEMA. Med automatiseret afkøling af drikkevarer har VEGA udsigt til store energibesparelser.

Danske koncertsteder og festivaler bliver i stigende grad målt på, hvor bæredygtige de er. Derfor sætter vi i en artikelserie fokus på medlemmer af Dansk Live, der arbejder med at finde bæredygtige løsninger, der forhåbentlig kan inspirere andre i live- og musikbranchen.

Da VEGA i 2022 kiggede nærmere på deres energiforbrug, var en af strømslugerne de mange køleskabe til drikkevarer i barerne, bag- og backstageområde og på varelagrene. Med undtagelse af sommermånederne var de tændt i døgndrift.

Derfor gik spillestedet i gang med at udvikle et system til at styre strømmen til køleskabe og elektronisk udstyr som barmenuer, skærme og dankort- og kasseterminaler.

Strømstyringssystemet er integreret med VEGA’s koncertkalender og kassesystem, så der kun tændes for strømmen i barer og lokaler, som bruges den pågældende dag. Køleskabene tænder et par timer før, dørene åbner for koncertgæsterne, så alle drikkevarer er kolde. Og når kasseterminalerne lukkes ned i en specifik bar, slukker alt strøm og køling i baren inden for fem minutter.

Kevin Yusibov Thomsen, der er Bar & IT manager hos VEGA, fortæller her mere om arbejdet med automatiseret strømstyring.

Hvilke konkrete mål arbejder I hen imod?

– En ekstern energi- og rådgivningsvirksomhed har estimeret, at strømstyringssystemet kan medføre en energibesparelse på op til mere end 100.000 kWh og 14 tons CO2 om året. Vi mangler dog at få verificeret de reelle besparelser, hvorfor der er udført en sekundær en energiberegning og CO2-kortlægning i februar 2024, som vi afventer resultaterne fra.

Hvad er de største udfordringer?

– Vi har oplevet vanetænkning og de små barrierer som væsentlige udfordringer i bæredygtighedsarbejdet. Vi er vant til at gøre tingene på en bestemt måde, og måske virker det uoverskueligt at skulle installere et strømstyringssystem, fordi det kræver opsætning af mange flere stikdåser og ledninger. Men det er ofte små barrierer, som viser sig lette at løse, når man bare går i gang. Det er vigtigt at få alle med, og man kan løse mange udfordringer, hvis man får skabt en fælles vision i organisationen og får alle medarbejdere inddraget.

Har I nogle gode råd til andre spillesteder eller festivaler, der overvejer at gøre det samme?

– Det er som koncertarrangør svært at blive 100 pct. bæredygtig. Vi vil som minimum altid have en transportfaktor både på artist- og publikumssiden, som vi ikke selv kan tage råderetten over. Netop derfor synes vi, det er vigtigt at gøre os umage, der hvor vi kan gøre en forskel. Så vores råd er blot at gå i gang med bæredygtighedsarbejdet, selvom processen er lang, og mulighederne måske er uoverskuelige. Start med de lavthængende frugter – få etableret en affaldssortering, skift lyskilderne ud til LED og prioritér indkøb af lokale, økologiske og certificerede produkter.

– Vi befinder os i øvrigt i en periode præget af innovation og nyskabelse i branchen, så husk at gøre brug at netværket. Vi er mange i branchen, der arbejder med bæredygtighedsområdet i en eller anden forstand, som man kan lade sig inspirere af.

– Små indsatser gør en stor forskel, når man har mange gæster. Og er man først i gang med bæredygtighedsarbejdet, bliver man motiveret til mere, når det lykkes. Ingen kan gøre alt, men vi kan alle sammen gøre noget.

Læs flere artikler om bæredygtighed i livebranchen