Statens Kunstfond udpeger nye regionale spillesteder

5. juni 2024
Statens Kunstfond udpeger nye regionale spillesteder

Foto: Markus Kluge

Der er både gengangere og nykommere blandt de 19 udvalgte spillesteder.

Statens Kunstfond har udpeget 19 regionale spillesteder for perioden 2025-2028.

Som noget nyt er spillestederne blevet inddelt i fire grupper: national profil, regionale samlingspunkter, kunstnerisk profil og inspirerende musikmiljøer.

Om udpegningen udtaler Esben Marcher, direktør i Dansk Live:

“Projektstøtteudvalget for musik har taget et nyt blik på både ansøgningskriterier og udpegning af spillesteder. Det er både tiltrængt og velkomment. Differentieringen i udpegningen definerer de enkelte spillesteders virke tydeligere og giver dem dermed større frihed inden for deres respektive felter”.

“Flere nuværende regionale spillesteder er ikke blevet genudpeget. Det er et grundlæggende vilkår ved ordningen, at man løbende skal søge om udpegning, men det er meget ærgerligt for de enkelte spillesteder, deres respektive lokalområder og for det levende musikliv i det hele taget, for man kan ikke præsentere koncertprogrammer på samme niveau uden støtten, man opnår som regionalt spillested”.

“Midlerne i puljen er relativt få, og det understreger behovet for, at der snart kommer afklaring omkring netværk- og genrespillestedspuljen og puljen til nye koncertformater, som, på trods af at det kun drejer sig om ca. 12 mio. kr., er et helt afgørende bidrag til spillestedsområdet”.

National profil

Spillesteder der sætter et tydeligt aftryk på det danske livemiljø:
Musikhuset Posten/Dexter – 2,5 millioner kroner årligt (Odense)
Train – 2,7 millioner kroner årligt (Aarhus)
Vega – 3,75 millioner kroner årligt (København)

Regionale samlingspunkter

Spillesteder med særlig meningsfuld placering i det regionale musikmiljø:
Fermaten – 1,855 millioner kroner (Herning)
Godset – 3 millioner kroner (Kolding)
Kulturværftet – 1,5 millioner kroner (Helsingør)
Musikhuzet Bornholm – 1,6 millioner kroner (Bornholm)
STARS – 1,95 millioner kroner (Vordingborg)
Sønderborghus – 1,9 millioner kroner (Sønderborg)
Turbinen – 1,5 millioner kroner (Randers)

Kunstnerisk profil

Spillesteder med særligt mod i programlægning:
Alice – 3,25 millioner kroner (København)
Det Musiske Hus/Maskinhallen – 1,5 millioner kroner (Frederikshavn)
Turkis – 1,5 millioner kroner (Aarhus)

Inspirerende musikmiljøer

Spillesteder med særligt fokus på at skabe musikmiljøer via netværk, målgrupper og publikumsudvikling:
Gimle – 1,5 millioner kroner (Roskilde)
Harders – 1,5 millioner kroner (Svendborg)
Klaverfabrikken – 1,5 millioner kroner (Hillerød)
Studenterhuset – 1,875 millioner kroner (Aalborg)
Tapperiet & Teaterbygningen – 1,5 millioner kroner (Køge)
VoxHall – 1,65 millioner kroner (Aarhus)

Læs mere om de nye regionale spillesteder her