Spillesteder får ny støtteordning i Finansloven 2021

6. december 2020
Spillesteder får ny støtteordning i Finansloven 2021

Foto: Alec Bjørn Andreev Jeppesen

Ny ordning opprioriterer niche- og genrespillesteder i Finansloven for 2021. Den nye ordning skal ses som et supplement til honorarstøtten og ordningen for regionale spillesteder. Ordningen er resultatet af et forslag stillet af Radikale Venstre.

Finansloven for 2021 er netop blevet præsenteret, og som en del af aftalen etableres der en ny ordning for niche- og genrespillesteder. Niche- og genrespillestedsordningen skal gøre det muligt for spillestederne at prioritere og værne om udviklingen af nichemusik og scener for bestemte musikalske genrer. Dansk Live har støttet op om ideen og glæder sig nu over de nye muligheder for danske spillesteder:

“Det er meget positivt med den nye ordning. Den kan være et løft til de spillesteder, der ofte er baseret på frivillige indsatser og har brug for et fundament for arbejdet. At man har prioriteret en spillestedsmodel, der giver nye muligheder for at dyrke nicher og udvikle nye formater og netværker er en anerkendelse af vigtigheden af de smalle musikscener, “ fortæller Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live.

”Det er fantastisk med en ny spillestedsordning der både understøtter niche- og genrespillesteder samt netværksspillesteder. Ordningen kan mindske presset på de to eksisterende støtteordninger for spillesteder og frigive midler i honorarstøtteordningen. Der skal lyde en stor tak til Zenia Stampe og Radikale Venstre for utrætteligt at kæmpe kulturens og spillestedernes sag samt kæmpe den nye ordning igennem,” udtaler Lars Månsson Sloth, Formand for Dansk Live.

Den nye ordning supplerer honorarstøtten og ordningen for regionale spillesteder. Der afsættes 10 millioner kroner i 2021 og 12 millioner kroner årligt i 2022-2024, som tildeles udvalgte spillesteder, der i dag falder mellem de eksisterende ordninger under Statens Kunstfond. De kan hver især modtage en årlig støtte på op til 1 million kroner. De 2 millioner kroner, som tilføjes puljen fra 2022, er til nationale opgaver på spillestedsområdet.

“Sammenlignet med det øvrige kunst- og kulturliv er det ikke en stor sum. Ikke desto mindre kan det gøre en markant forskel for musikken, der lever på spillestederne,” siger Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live.

Forslaget til ordningen kommer fra Radikale Venstre, som i september offentliggjorde deres ønsker til Finansloven for 2021.