Smukfest indfører nye grønne tiltag på årets festival

9. august 2019
Smukfest indfører nye grønne tiltag på årets festival

Smukfest Foto: Mikkel Madsen

Smukfest er i fuld gang, og det samme er festivalens tiltag for den grønne omstilling. Især affaldssortering, grøn camping og bæredygtigt forbrug er i centrum for festivalens strategi for en grønnere festival. I den forbindelse har Smukfest i år indført nye bæredygtighedstiltag og genudgivet Den Grønne Håndbog, der præsenterer festivalens grønne initiativer.

Smukfest opfordrer til et styrket samarbejde mellem landets koncertarrangører på bæredygtighedsområdet og har derfor inviteret på rundvisning på årets festival, hvor en række af festivalens grønne initiativer bliver præsenteret. Smukfest har over de seneste år udformet en strategi for en mere bæredygtig festival, der udspringer af festivalens målsætning om en cirkulær økonomi, og har genudgivet Den Grønne Håndbog i en revideret udgave. Den Grønne Håndbog er frit tilgængelig på festivalens hjemmeside.

Affald er fremtidens ressourcer

Den Grønne Håndbog henvender sig primært til medhjælpere på Smukfest, men kan med fordel læses af andre interesserede. Guiden tager afsæt i FN’s Verdensmål, og har især fokus på affaldssortering. Her præsenterer guiden blandt andet et tiltag med installering af en stor genbrugsstation på festivalpladsen, hvor festivalgæster kan aflevere deres affald til sortering og genanvendelse. I Den Grønne Håndbog fremlægger Bæredygtighedsgruppen hos Smukfest også tal for genanvendelse af ressourcer, samt i hvilke fraktioner festivalen affaldssorterer.

Kilde: Smukfest/Overskudsenergikataloget

Den Grønne Håndbog byder også på en konkret vejledning til håndtering af diverse materialer og affald, når man er på festivalpladsen, herunder pap, flasker, dåser, madaffald, metal og træ. Her instrueres der i alt fra i hvilken stand man afleverer materialer i, hvor afleveringen skal ske, og hvad man selv kan gøre for at hjælpe sorteringsarbejdet godt på vej. Her er målet at Smukfest kan sende de tonsvis af indleverede materialer til genanvendelse, så der skabes ny værdi.

Tiltagene for sortering og genanvendelse af affald er en del af Smukfests overordnede filosofi om fællesskab, som man kan læse om i Overskudsenergikataloget, der ligeledes er tilgængeligt på Smukfests hjemmeside. Her introduceres læseren for Smukfests arbejde med cirkulær økonomi, hvor innovativt design, ’nudging’ og skærpede krav til blandt andet leverandører skal bane vejen for at reducere mængden af affald og øge genanvendelse af ressourcer som appelsinskræller, kaffegrums og andet madaffald.

Kilde: Smukfest/Overskudsenergikataloget

Farvel til diesel-generatorer

Et andet markant tiltag, der præsenteres i Overskudsenergikataloget er festivalens arbejde for at implementere bæredygtig energi i festivalproduktionen. Her er festivalen gået fra diesel-generatorer til naturgas og Gas-to-liquid (GLT), der forbrænder renere sammenlignet med råolie og andre fossile brændstoffer.

Også vandforbrug har Smukfests Bæredygtighedsgruppe set nærmere på. Her er målet at minimere vandforbruget på festivalen ved for eksempel at installere toiletvogne med vakuumløsning fremfor almindelige toiletter, der bruger langt mere vand. Smukfest har også som målsætning at minimere forbruget af plastik og kildevand, og har derfor opstillet drikkevandsfontæner på festivalpladsen, hvor publikum opfordres til at genanvende de købte plastikflasker eller bruge egen drikkedunk.

Grøn Camping

Smukfest har også startet en række initiativer indenfor bæredygtige boformer, væksthuse og grøn camping, der gør det nemmere for festivalgæsterne at tage bæredygtigt på festival. På området, Skovlunden, lover publikum at bidrage til et rent og miljøvenligt område. Her bor en del af gæsterne i miljøvenlige og bæredygtige boformer, som store tipier, der genbruges hvert år, og paphuse, hvor pappet genanvendes til et andet formål efter festivalen. Ved medbragte telte opfordrer festivalen gæsterne til at tage deres telt og andet campingudstyr med hjem, og skille sig forsvarligt af med de ubrugelige telte i containere på pladsen.

Af andre genanvendelige boformer, som Smukfest tilbyder, findes Hotelte, CanSleep og Tenthouse, der på sigt skal være med til at reducere affald fra campingudstyr.

Kilde: Smukfest Foto: Smukfest

Fællesskab på campingområderne

På campingområderne opfordrer Smukfest også festivalgæsterne til at hjælpe festivalen med at minimere produktionen af affald. Ifølge Smukfests Overskudsenergikatalog medbringer festivalgæsterne mange forskellige genstande til teltområder, og det besværliggør fraktionsopdelingen. Derfor har Smukfest lavet en række tiltag, der skal hjælpe festivalgæsterne med at holde campingområdet rent, sortere affald og reparere ødelagt campingudstyr, så det kan tages med hjem og bruges igen året efter.

Her kan festivalgæsterne ved hjælp af Smukfests dele-app forære, bytte og dele alt fra overskudsøl til gaffatape under festivalen, og der er lettilgængelige sorteringsstationer, hvor gæsterne kan affaldssortere. Som noget nyt har Smukfest i 2019 forbudt flamingo på campingområderne, og introduceret et styrket pantsystem, der gør det muligt at aflevere alt fra syltetøjsglas til dåser købt i Tyskland.

Kilde: Smukfest Foto: Smukfest

Se Den Grønne Håndbog her.

Se Smukfests Overskudsenergikatalog her.